q

>> ตรวจสอบ EMS ในระบบไปรษณีย์คลิกที่นี่ครับ <<

สำหรับการส่งเดือน สิงหาคม 2560
(อัพเดต 8 สิงหาคม 2560)

  ชื่อผู้รับสินค้า จำนวน/แผ่น ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ไวยวุฒิ แม้นสุรางค์
4
อ เมือง จ ชุมพร ET000858505TH
2 คุณ กนกวรรณ
2
เขต บางรัก กรุงเทพ ET000858519TH
3 คุณ จารุณี เสริมพานิชกิจ
6
เขตมีนบุรี กรุงเทพ ET000858496TH
4 คุณ ศรายุทธ ธิบดี
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ET516880249THสำหรับการส่งเดือน กรกฎาคม 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า จำนวน/แผ่น ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ โชคอนันต์ ปังเกตุ
1
แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร EX234201086TH
2 คุณ อนวัช สุภาพจน์
1
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) EX234201024TH
3 คุณ กรภพ กุฎแก้ววิเศษ
1
อ.เมือง จ.สุรินทร์ EX234201038TH
4 คุณ หิรัญพัฒน์ เรืองไชย
3
แขวง/เขต สะพานสูง กทม EX234201069TH
5 คุณ พฤทธิ์ พินโย
4
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี EX234201055TH
6 คุณ สมภัทร์ ประสงค์เกียรติ
1
บริษัท เค.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด EX234201041TH
7 คุณ ธรรมนูญ สุขกลับ
1
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี EX234201072TH
8 คุณ ฐากูร ศรีพุ่ม
1
อ.พระประแดง ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ ET228529990TH
9 คุณ นพรัตน์ เพ็ชรแก่น
1
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ET228530026TH
10 คุณ วรศักดิ์ ชีพจำรูญ
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ET228530012TH
11 คุณ ธนวัฒน์ ไต่เมฆ
1
ต.ตะพง. อ.เมือง จ.ระยอง. ET228529986TH
12 คุณ พรรณี หอมใจมั่น
1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ET228530009TH
13 คุณ นราวิทย์ ทับโมด
1
อ เมืองนครปฐม จ นครปฐม ED108885115TH
14 คุณ ปรัชญา ประภาวัด
1
อ นครชัยศรี จ นครปฐม ED108885124TH
15 คุณ พัฒนพล เผ่าสำราญ
1
อ ปราณบุรี จ ประจวบคีรีขันธ์ ED108885107TH
16 คุณ มีโชค ตั้งตระกูล
1
อ เมือง จ ขอนแก่น ED108885098TH
17 คุณ สมชาย มิ่งวัฒนา
15
อ เมือง จ นครพนม ED108885084TH
18 คุณ ปัจจุธร จันทร์หล้า
2
อ เมือง จ เลย EX234168796TH
19 คุณ พิภักดี พวงจิตร
1
เขตดินแดง กรุงเทพ EX234168765TH
20 คุณ กิติ ไตรพรกนกรัตน์
1
เขตหนองแขม กรุงเทพ EX234168779TH
21 คุณ ธีรวัฒน์ นิลจำรัส
1
อ อยุธยา จ อยุธยา EX234168782TH
22 คุณ วรวิทย์ ปานเครือ
2
เขตหนองแขม กรุงเทพ EX234168805TH
23 คุณ ราตรีบุญส่ง
3
อ สามโคก จ ปทุมธานี EX234168819TH
24 คุณ เกรียงศักดิ์ แซ่เตียว
7
อ พระสมุทรเจดีย์ จ สมุทรปราการ EX234168822TH
25 คุณ อังคณา ทักษิณาชัย
1
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา EX234167711TH
26 คุณ ชัยวัฒน์ ประเสริฐกิจพันธุ์
1
เขตบางกะปิ กรุงเทพ EX234167708TH

 

สำหรับการส่งเดือน มิถุนายน 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า จำนวน/แผ่น ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ประทาเทพ ทัพเนตร
1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ EX226880015TH
2 คุณ อภิสิทธิ์ มีสุข
1
อ. เมือง จ. สมุทรปราการ EX226879975TH
3 คุณ ณัฐพงษ์ พาพินิจ
1
เขตวัฒนา กทม EX226879984TH
4 คุณ สุทธิเดช บุตรพิเศษ
1
เขตดอนเมือง กรุงเทพ EX226879998TH
5 คุณ ชนาธิป ม่วงสถาน
1
เขตบางซื่อ กรุงเทพ EX226880007TH
6 คุณ ศุภชัย อดทน
1
เขตหนองจอก กรุงเทพ EX226879953TH
7 คุณ รัตนภูมิ มิตรวงค์
1
เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก EX226879940TH
8 คุณ กิติภูมิ ผิวอ่อนดี
3
อ เมือง เชียงใหม่ EX226879922TH
9 คุณ ธนยุทธ นิลลานนน
3
อ เมือง จ จันทบุรี EX226879967TH
10 คุณ เกียรติศักดิ์ พิกุล
1
เขตคลองสามวา กรุงเทพ EX226891954TH
11 คุณ อรทัย ปานง่อม
1
อ เมือง จ เพชรบูรณ์ EX226891968TH
12 คุณ นนทยา ณ สงขลา
1
เขตสวนหลวง กรุงเทพ EX226891923TH
13 คุณ คมสัน ไต๋สกุล
1
อ ท่าวุ้น จ ลพบุรี EX226891910TH
14 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ
1
อ เมือง จ สิงห์บุรี EX226891945TH
15 คุณ อิทธิพล อินกุล
1
เขตบางเขน กรุงเทพ EX226891906TH
16 คุณ ณัฐภัทร. ใจหาญ
1
แขวงวังทองหลาง กทม ER987112912TH
17 คุณ วรัญญา ม่วงมั่งมี
1
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ET228687823TH
18 คุณ ปัทวิกร หลอดแก้ว
2
คลองหลวง จ.ปทุมธานี ET228687837TH
19 คุณ ชลกานต์ อินต๊ะ
1
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ER987112909TH
20 คุณ จันทสุภา ศรีจันทรอ่อน
1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ER987112909TH
21 คุณ อภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง
1
อ เมือง จ อุดรธานี ET228532013TH
22 คุณ ปัญญาพล เพชรจำรัส
1
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ET228532702TH
23 คุณ ฐานิยา. งามศิริ.
1
โรงเรียนวัดดอนทอง ET228532693TH
24 คุณ พนิตนันท์ ชัยพิทักษ์
1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ET228137517TH
25 คุณ นฤบดี เย็นใจ
1
อ เมือง จ ขอนแก่น ET228137525TH
26 คุณ ยุทธการ อินศร
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ET228137548TH
27 คุณ สุวัฒน์ รักษาไพร
1
อ พิมาย จ นครราชสีมา ET228137534TH


สำหรับการส่งเดือน พฤษภาคม 2560

(อัพเดต 30 พฤษภาคม 2560)

  ชื่อผู้รับสินค้า จำนวน/แผ่น ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ จิรากร น้ำเพ็ชร์
6
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ED052025921TH
2 คุณ พัชรเมศร์ พงศ์ธนวิศาล
2
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ED052925949TH
3 ณัฐพงษ์ มักเจริญ
9
เขต หนองแขม กรุงเทพ ER805157815TH
4 คุณ ขวัญ ฐายา
3
เขต วัฒนา กทม. ED052025966TH
5 คุณ Teetree JP
1
เขตบึ่งกุ่ม กทม ED052025952TH
6 คุณ ณัฐพงศ์ เพชรสี
1
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ED052025935TH
7 คุณ จิรากร น้ำเพ็ชร์
2
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ER805154629TH
8 คุณ มานะศักดิ์ ธนะดีชูเกียรติ์
1
โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ สุราษฎ์ ER805154646TH
9 คุณ สิริวิมล พุทธิชาติไพโรจน์
1
เขตพระโขนง กทม. ER805154632TH
10 คุณ เสาวรส คงขำ
1
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ER805154615TH
11 คุณ นภาภรณ์ พูลกิจ
1
แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกุ่ม กทม ER805154601TH
12 คุณ ณัฐพงษ์ มักเจริญ
2
เขต หนองแขม กรุงเทพ ED052058235TH
13 คุณ บัณฑิต ดิษฐ์บรรจง
1
อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี ED052058244TH
14 คุณ ไตรรัตน์ พุทธิยาวัฒน์
3
อ.เมือง จ.ลำปาง ED052058213TH
15 EZ Admin Traning
6
เขตบีงกุ่ม กทม ED052058227TH
16 วิทวัส ทรัพย์พจน์
1
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ EX233246280TH
17 คุณกัมปนาท คูศิริรัตน์
3
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ER608203365TH
18 ธีรยุทธ เต้าโรจนวงศ์
1
อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช EX233246276TH
19 นาย ประทาเทพ ทัพเนตร
2
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ER806203388TH
20 ชณัฐ สิมะชัย
2
คลองสาน ธนบุรี กทม ER806203374TH
21 คุณ ธวัชพงษ์ พิทักษ์
1
อ เมือง จ นครราชสีมา EX233246293TH
22 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ
7
อ เมือง จ สิงห์บุรี EX233246302TH
23 คุณ พุฒิพงศ์ อุปเสน
4
อ เมือง จ ลำพูน EX233246316TH
24 คุณ ณัฏฐา ผิวมา
4
อ เมือง จ นนทบุรี EX233246320TH


สำหรับการส่งเดือน เมษายน 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า จำนวน/แผ่น ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1. คุณ ภมิตา ขวัญ
4
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ EP916445758TH
2. คุณ บุญยพงษศ์ บุญเวช
1
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ EP916445744TH
3 คุณ อานนท์ เกื้อกูลราษฏร์
2
อ.เมือง จ.ระยอง ER558957575TH
4 คุณ ประวิทย์ พิมพิศาล
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ER558957434TH
5. คุณ เทรเวอร์ เดมอน
18
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ER635351777TH
6 คุณ นริศรา จิตต์เที่ยง
1
เขตจอมทอง กรุงเทพ ED004749854TH
7 คุณ สิริวิมล พุทธิชาติไพโรจน์
1
เขตพระโขนง กรุงเทพ ED004749868TH
8 คุณ พรศักดิ์ การดี
1
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ED004749871TH
9 คุณ ประวิทย์ พิมพิศาล
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ED004749845TH
10 คุณ สมชาย พลน้ำเที่ยง
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ER558948030TH
11 คุณ วัลลภ บุตรโยจัน
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ER558948123TH
12 คุณ สหรัฐ สีทอง
1
อ เมืองระยอง จ ระยอง ER558948110TH
13 คุณ พัชรณัฏฐ์ ถาวรพันธุ์
2
บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี จำกัด ER715016156TH
14 คุณ เจษฏากร วงศ์แก้ว
1
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ER715016139TH
15 คุณ พิริยะ โตศรีบรรเจิด
2
เขตสายไหม กรุงเทพ ER715016142TH
16 ร้านยุ้ยไอทีเน็คเวริ์คคอม
1
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ER989980615TH
17 คุณ ศิริ สุวรรณเดชากุล
2
เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ER989980629TH
18 คุณ นภัสวรรณ รัตนคุณูประการ
1
เขค ราชเทวี กรุงเทพ ER989980592TH
19 คุณ อดิศร พิลาดี
3
บริษัทรุ่งฤกษ์ เกสต์เฮาส์ จำกัด ER989980646TH
20 คุณ ปัญญา มาตย์ชาวนา
1
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ER989980601TH
21 คุณ ภาณุพงษ์ ตั้งชัยพิญโญกุล
2
บริษัทไมด้า แอสเซ็ท กรุงเทพ ER989980632TH
22 คุณ วชิรชัย
4
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ER714753614THสำหรับการส่งเดือน มีนาคม 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ธวัชชัย บำรุงกาญจน์ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด
จ นครศรีธรรมราช
ER572144095TH
2. คุณ อรอุมา ชุมนาค อ พานทอง จ ชลบุรี ER572144039TH
3. คุณ ปวริสา โกมารัมย์ อ เมือง จ บุรีรัมย์ ER572144100TH
4. คุณ จิรกิต วงษ์เมฆวิไล คันนายาว กรุงเทพ ER572144025TH
5. คุณ บุญฤทธิ์ สีอื้อ โรงเบียร์ไฮนิเก้น นนทบุรี ER572144042TH
6. คุณ นิรมิตร ทิพย์ชาติ อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี ER572144073TH
7. คุณ จันทราพร พงษ์วิเศษ เขตดินแดง กรุงเทพ ER572144060TH
8. คุณ ชัยธวัช วงศ์ขุนเงิน กองสิทธิบัตร กรมทรัพสินทางปัญญา
นนทบุรี
ER572144056TH
9. คุณ ถนอม ทรงพลาย บริษัท ไทร์ วอล ประเทศไทยจำกัด
อ บางพลี จ สมุทรปราการ
ER572144087TH
10. คุณ พิริยะ ลาภา สามเสนใน พญาไท กทม ER572114037TH
11 คุณ อนันต์ ปรีชา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ER572114045TH
12 คุณ ศรายุธ สุขชื่น บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัก ER572114054TH
13 คุณ วชิรพร คงบุญ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ER572114023TH
14 คุณ อรวรรณ ทองเล็ก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ER572284535TH
15 คุณ สุพจน์ อินปันตา บริษัทจรูญรัตน์ เอนจิเนียริ่งจำกัด ER572310703TH
16 คุณ ธีระพล แก้วมรกต อ เมือง จ เชียงใหม่ ER572310717TH
17 คุณ สุรเซษฐ์ วินิจพัทยากุล อ บางซ้าย จ อยุธยา ER572315317TH
18 คุณ จักรกฤษ อาญาเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด ER572315303TH
19 คุณ พิทยา ใบม่วง จ ปทุมธานี ER572315325TH
20 คุณ ยุรนันท์ พาแดง เขตยานนาวา กรุงเทพ ER889427372TH
21 คุณ เศรษฐพงษ์ษิณ ณัฐฉัฐญา เขตคลองเตย กรุงเทพ ER889427355TH
22 คุณ ธนกร สีใส อ เมือง จ ยโสธร ER889427390TH
23 คุณ พิทูร พรหมกุลพิทักษ์ อ หาดใหญ่ จ สงชลา ER889427386TH
24 คุณ พิริยะ ลาภา พญาไทย กรุงเทพ ER889427409TH
25 คุณ วชิรพร คงบุญ เขตบางพลัด กรุงเทพ ER889427369TH
26 คุณ อมรรัตน์ เด่นดอกไม้ อ เมือง เชียงราย ER572390785TH
27 คุณ สหรัฐ ทำลา อ บางพลี จ สมุทรปราการ ER572390794TH
28 คุณ ธีระชัย ลายบัว อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี ER572390803TH
       สำหรับการส่งเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ปรัชญา สาครจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง ER435962495TH
2. คุณ เรืองเดช เกษสุวรรณ อ เมือง จ พิจิตร ER435962481TH
3. คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กทม. ER435962478TH
4. คุณ กัปตัน ปฐมสาธิตครับ อ.เมือง จ.ราชบุรี ER435802312TH
5. คุณ พรทวี อินทา อ คลองหวลง จ ปทุมธานี ER571344175TH
6. คุณ กรีติยาพร เกิดในหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ER571344135TH
7. คุณ กัปตัน ปฐมสาธิต อ เมือง จ ราชบุรี ER571344158TH
8. คุณ พชร กมลเลิศ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ER571344161TH
9. คุณ ศศิประภา วงค์คำวัง อ.เมือง. จ.เชียงใหม่ ER571344144TH
10. คุณ อภิชา ทับหลาย เขตธนบุรี กรุงเทพ ER436016771TH
11. ดร.ดวงกมล แก้วแดง เขตสายไหม กรุงเทพ ER436016737TH
12. จ่าอากาศเอก กฤษณ์ กายสันเทียะ เขตดอนเมือง กรุงเทพ ER436016745TH
13. คุณ ณัฐพงษ์ ธิเชื้อ อ แม่เมาะ จ ลำปาง ER436016754TH
14. คุณ ชัยวิทย์ มาตราช สำนักงานเทศบาลเสาธงหิน นนทบุรี ER436016768TH
15. คุณ ชาญณรงค์ โปทา อ สบปราบ จ ลำปาง ER571405183TH
16. คุณ วัตพงศ์ ฟองคำ เขตจอมทอง กรุงเทพ ER571405197TH
17. คุณ เมษชวิน หินแก้ว อ ห้วยคต จ อุทัยธานี ER571405206TH
18. คุณ นครรินทร์ ทรัพย์วิริยา อ บางละมุง จ ชลบุรี ER571417385TH
19. คุณ ชาติ์คีรี เกตุแก้ว อ เมืองภูเก็ต จ ภูเก็ต ER571417368TH
20. คุณ สองภพ ตรีสุริยาแสงโชติ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ER571417371TH
21. คุณ จรูญ ใจกลาง อ ศรีราชา จ ชลบุรี ER571417354TH
22. คุณ ชนากร อ้อนทนะ อ สันติสุข จ น่าน ER571417399THสำหรับการส่งเดือน มกราคม 2560

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. ร้าน NK Com Service อ เมือง จ หนองคาย ER172366803TH
2. คุณ สุทธิรักษ์ จินดา บริษัท ซี พี จี การ์เมนท์ จำกัด กรุงเทพ ER172366817TH
3. คุณ ไพศาล ป้อมภาเดช โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์ศรีราชา ชลบุรี ER172366834TH
4. คุณ ธีรธวัส พูนชัย อ เมือง จันทบุรี ER172366794TH
5. คุณ อนุสรณ์ ทองพันธ์ เขตบางเขน กรุงเทพ ER172366825TH
6. คุณ เฉลิมพล ซากะระ บริษัท พีเอส สยามการ์เด้นท์ กรุงเทพ ER172331177TH
7. คุณ ภูวดล ด้วงพร เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP919146885TH
8. คุณ เตเต้ IT บริษัทซิลเวอร์ฟาร์ม สระบุรี EP919146877TH
9. คุณ อภิชาติ ผิวสีนวล อ เมือง จ กาญจนบุรี EP919146863TH
10. คุณ ธริณ ลิศโรจน์กุล เขตสาทร กรุงเทพ EP919146903TH
11. คุณ ศิริพร พัฒน์ธนกฤษศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ EP919146894TH
12 คุณ ธันวา จันทเขต เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ ER434505850TH
13 คุณ ศักดิ์ชัย วุฒิศักดิ์ อ ภูเขียว จ ชัยภูมิ ER435405846TH
14 คุณ เทเวศร์ สีฤทธิ์ อ ในเมือง จ นครราชสีมา ER435458910TH
15 คุณ พรณรงค์ บุตรแก้ว อ เมืองมุกดาหาร จ มุกดาหาร ER435458906TH
16 คุณ Alisa Bola อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี ER435458923TH
17 คุณ สรินนา รู้มาก อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี ER435380866TH
18 คุณ วราพงษ์ แก้วโภคา อ วังน้ำเย็น จ สระแก้ว ER435480818TH
19 คุณ เกศิณี ปลาสุวรรณ เขต ประเวศ กรุงเทพ ER435380835TH
20 คุณ นิติ กิจสมัคร เขต ดุสิต กรุงเทพ ER435380852TH
21 คุณ สหศวรรษ วนาพงษ์สกุล อ พญาเม็งราย จ เชียงราย ER435380849TH
22 คุณ ประเสริฐ พริกชูพล อ คลองหลวง จ ปทุมธานี ER435380821TH
23 คุณ วรากร ผลานิสงค์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ER435814647TH
24 คุณ กัปตัน ปฐมสาธิต อ เมือง จ ราชบุรี ER435802312TH
25 คุณ ภูวดล ด้วงเทพ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ER435808730TH
26 คุณ ฮะบีบุลลอษ์ ซำซูดัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ER435808743TH
27 คุณ สหศวรรษ วนาพงษ์สกุล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ER435991125TH
28 คุณ ชาญชัย รัตโนภาศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ER435817555TH
29 คุณ ดารีณา ดาราฉาย เขตดินแดง กรุงเทพ ER435991134TH
30 คุณ อรระถพล หอมกามา เขตวัฒนา กรุงเทพ ER435817569TH

สำหรับการส่งเดือน ธันวาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ณัฐวุฒิ รื่นจิตรต์อมร เขตพระนคร กรุงเทพ ER171883324TH
2. คุณ ธีรภัทร พัมนวิโรจน์ อ เมือง จ นครราชสีมา ER171883355TH
3. คุณ สุภวัชช์ โสประดิษฐ์ อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี ER171883315TH
4. คุณวัชรพงษ์ พลหาญ อ สว่างแดนดิน จ สกลนคร ER171883338TH
5. คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กรุงเทพ ER171883369TH
6. คุณ สิทธิ สารสินพิทักษ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ ER171883341TH
7. คุณ วิศณุ บันดาลธนวงศ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ EQ933738840TH
8. คุณ มนตรี ภู่แจ้ง อ บางบ่อ จ สมุทรปราการ EQ933738836TH
9. คุณ วรวิทย์ บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ER172449043TH
10. คุณ ภานุเมศ ชุมภูนนท์ อ เมืองอุดร จ อุดรธานี EQ933793038TH
11 คุณ กิติพงษ์ ตระกูลมา ร้านเดอะคลับเฮาท์ กรุงเทพ ER172449026TH
12 คุณ ชัยณรงค์ ปุยอรุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ER172449030TH
13 คุณ จารุพักต์ ศรีวารี อ เมือง จ ระยอง EP796463315TH
14 คุณ มงคล อะโนดาษ อ ปากช่อง จ นครราชสีมา EP796463341TH
15 คุณ สิรวิชญ์ คงศิลา เขตพญาไทย กรุงเทพ EP796463338TH
16 คุณ ทรงพล รัตนเพ็ญ อ ทุ่งหัวช้าง จ ลำพูน EP796463298TH
17 คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กรุงเทพ EP796463324TH
18 คุณ สมศักดิ์ ศรีแก้ว เขตพระโขนง กรุงเทพ EP796463307TH
19 คุณ ปัญญา อุไร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพ EP796463355TH
20 คุณ พงศ์ภัก ศิริสมบัติ อ เกาะลันตา จ กระบี่ ER172549143TH
21 คุณ อพิชิต ลำสั่นเทียะ อ บางประอิน จ อยุธยา ER172549165TH
22 คุณ พรีพัฒน์ จันทร์เดช อ เมือง จ ขอนแก่น ER172549157TH
23 คุณ สมจิน เปียโคกสูง มหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีมา ER172549174TH
24 คุณ อพิชิต ล่ำสันเทียะ อ บางปะอิน จ อยุธยา ER172318621TH
25 คุณ นครินทร์ ทรัพย์วิริยา อ บางละมุง จ ชลบุรี ER172318618TH
26 คุณ นิรันดร์ ทาบึงกาฬ อ พรเจริญ จ บึงกาฬ ER172318621TH
27 คุณ ผดุงศักดิ์ ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ER172254753TH
28 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ อ เมือง จ สิงห์บุรี ER172254740TH
29 คุณ ณัฐชัย ร้อยพิลา เขต บางกะปิ กรุงเทพ ER172254736TH
30 คุณ สมจิน เปียโคกสูง มหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีมา ER172254767TH
31 คุณ พงศ์ภัก ศิริสมบัติ อ เกาะลันตา จ กระบี่ ER172254722TH
32 คุณ ชาคริส ไกรทอง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ER172218977TH
33 คุณ เอก มารสี อ เมืองบุรีรัมย์ จ บุรีรัมย์ ER172218963TH


สำหรับการส่งเดือน พฤศจิกายน 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ธัญลักษณ์ ใจยืน อ เมือง จ เชียงราย EQ933272995TH
2. คุณ เอกวัฒน์ เย็นสายธาร แขวงคลองสามวา กรุงเทพ EQ933272981TH
3. คุณ ทินกร ป้องสีดา อ บางเสาธง จ สมุทรปราการ EQ933273209TH
4. คุณ ทวีศักดิ์ พระชัย เขตหนองจอก กรุงเทพ EQ933273015TH
5. คุณ สุริยา สาริกา อ เมือง จ เลย EQ933273001TH
6. คุณ วัชพงศ์ ศรีทัศน์ อ พานทอง จ ชลบุรี EQ933592892TH
7. คุณ จีราพร บุญยฤทธิชัยกิจ วิทยาลัยช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา EQ933592889TH
8. คุณ เชาวลิต อาดัมบินยาวา เขตวัฒนา กรุงเทพ EQ933564256TH
9. คุณ ณัฐภัทร จันทรสุกรี อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ933564242TH
10. คุณ สมจิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพ EQ933592875TH
11. คุณ มาลี แสงเฮ่อ อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ933184346TH
12. คุณ ณัฐกิจ ขัดพาบ อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี EQ933184363TH
13. คุณจักรพงษ์ นามแสง อ.เมือง จ.ขอนแก่น EQ933184350TH
14. คุณ พงษ์ศักดิ์ บุญโพธิ์ อ เมือง จ ปทุมธานี EQ486534062TH
15 คุณ ภัทรพงศ์ พรหมรัตน์ อ พยุหะคีรี จ นครสวรรค์ EQ486534076TH
16 คุณ ชากริยา ชาประสม อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ486534059TH
17 คุณ เสฎฐ์วุฒิ พรหมภักดี อ เมืองอุดรธานี จ อุดรธานี EQ486534045TH
18 คุณ ปฎิญญา อึ้งเลิศตระกูล อ เมือง จ สมุทรปราการ ER171493981TH
19 คุณ ธรรมนคร ด่าวัฒนา อ หัวไทร จ นครศรีธรรมราช ER171493964TH
20 นนร คชินทร์ บุญทรัพย์ อ เมือง จ สมุทรปราการ ER171493978TH
21 คุณ ทิวาพร กิจเอื้อวิริยะ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ EQ487110569TH
22 คุณ ชนิสรา มานิต อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี EQ487110609TH
23 คุณ ดวงกมล วาสนาพิตรานนท์ แขวงบางปะกอก กรุงเทพ EQ487110572TH
24 คุณ เลิศเกียรติ ตันเจริญ อ เมือง จ สุพรรณบุรี EQ487110572TH
25 คุณ พศวัต อินปัญโญ อ พิมาย จ นครราชสีมา EQ487110590TH
26 คุณ ชิษณุ วิญญพันธ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ EQ933542613TH
27 คุณ กิตติศักดิ์ อัปกาญจน์ อ เมือง จ มุกดาหาร EQ933542627TH


สำหรับการส่งเดือน ตุลาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ นงค์ดาล ชัยชนะ อ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี EQ932722066TH
2. คุณ เพชรมณี มีบุญ อ พิบูลมังสาหาร จ อุบลราชธานี EQ932722070TH
3. คุณ ธเนศ เบญจานาวี เขต ลาดกระบัง กรุงเทพ EQ932722083TH
4. คุณ ปริทัศน์ ธนการ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ EQ932659607TH
5. คุณ วทัญญู สุรินธรรม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย EQ932644868TH
6. คุณ กมลวรรณ แสนเมา อ.เมือง จ.ตาก EQ932644854TH
7. Pree Praneetpolkrang อ.เมือง จ.นครราชสีมา EQ932644845TH
8 คุณ ธนพัฒน์ ถิ่นมาบแค เขตสวนหลวง กรุงเทพ EQ933094098TH
9 คุณ จีรชนม์ งามศรีทัศน์ อ เมือง จ นนทบุรี EQ933094084TH
10 คุณ ธนพล คนองศรี อ สันทราย จ เชียงใหม่ EQ933094067TH
11 Pakorn Presertprasart อ เมือง จ ปราจีนบุรี EQ933094084TH
12 ร้าน NK COMSERVICE อ.เมือง จ.หนองคาย EQ933086613TH
13 คุณ เกรียงศักดิ์ คำวีระ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา EQ933086600TH
14 คุณ จิตราพร เอี่ยมเดชะศักดิ์ เขตห้วยขวาง กทม EQ933144378TH
15 คุณ เชษชัย ปานหงษา อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ EQ933144364TH
16 คุณ จิรายุวัฒน์ โภคามาตย์ อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี EQ933144355TH
17 คุณ รุ่งโรจน์ มั่งคั่ง เขตบางขุนเทียน กทม EQ933144381TH
18 คุณ พงวัตร อินปัญโญ อ พิมาย จ นครราชสีมา EQ933116301TH
19 คุณ ณัฐพล โลจายะ อ เมือง จ สมุทรปราการ EQ933116315TH
20 คุณ อนุชิต จิรกาวสาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา EQ933116292TH
21 คุณ วีรภัทร อังกาบ อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ EQ933141875TH
22 คุณ บดินทร์ ทองประสม เขตประเวศ กรุงเทพ EQ933200415TH
23 ร้าน Photo smile digital Lab อ หาดใหญ่ จ สงขลา EQ933200432TH
24 คุณ วีรภัทร อังกาบ อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ EQ933111896TH
25 พ.ต.ท เพิ่มศักดิ์ สุทธิพงษ์ สถานีตำรวจภูธร แม่ฮ่องสอน EQ933200429THสำหรับการส่งเดือน กันยายน 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. พ.ต.ท เพิ่มศักดิ์ สุทธิพงษ์ สถานีตำรวจภูธร แม่ฮ่องสอน EQ911028260TH
2. คุณ เอกพล คำแสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ EQ911028287TH
3. อาจารย์ ธิดามาศ สถิตย์อยู่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
EQ910748923TH
4. คุณ พิรุณ สุวรรณสิงห์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ EQ911028260TH
5. อาจารย์ วรรธนะ คัทจันทร์ รร.ระยองวิทย์ จ.ระยอง EQ910748910TH
6. คุณประภากรณ์ มูลน้อย
บริษัทโตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์
สวนอุตสาหกรรม 304
EX206868205TH
7. คุณ ชาติชัย พุทธานี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด EX206868191TH
8. คุณ นคร เพ่งแจ่ม อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ RX064128716TH
9. คุณ จเด็ด รัศมิทัต อ.ควนกาหลง จ.สตูล RX064128720TH
10. นายสหรัฐ โจถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
RI444440007TH
11 คุณ ธีระยุทธ ศิริสืบ อ.เชียงคำ จ.พะเยา EQ911131412TH
12 คุณ พรสวรรค์ เริ่มศรี อ.พระพุทธมณฑล จ.นครปฐม EQ911131386TH
13 คุณ ธวัชชัย จันทร์เป็ง อ.เมือง จ.น่าน EQ911131390TH
14 คุณ สุพจน์ จิตรภักดี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว EQ911131426TH
15 คุณ คุณากร บริษัท 3BB อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EQ911131430TH
16 คุณสมเจตน์ เพ็งหัวรอ เขตจอมทอง กรุงเทพ EQ911138101TH
17 คุณ ชวลิตร หันประดิษฐ์ เขตหนองแขม กรุงเทพ EQ911131409TH
18 คุณ สหรัฐ โจถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
EQ911138089TH
19 คุณ ทองพูน แพงมา โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย EQ911138075TH
20 คุณ สรนันท์ หาญแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EQ911138092TH
21 คุณ จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนวัดสำโรง จ.จันทบุรี EQ911201113TH
22 คุณ วราพงษ์ สนิท อ. ปง จ. พะเยา EQ911155484TH
23 คุณ พัทธวรรณ ฉุนกล้า อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ EQ911145734TH
24 คุณ รชวัจน์ ใช้ฉวดเจริญ อ. เมือง จ. ชลบุรี EQ911155467TH
25 คุณ วุฒิศักดิ์ สีชมพู เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ EQ911155453TH
26 คุณ พงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ อ. เมือง จ. สระแก้ว EQ911155475TH
27 คุณ ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ อ. ระแงะ จ. นราธิวาส EQ911407259TH
28 คุณ อนุสรณ์ เจะมะ อ.เมืองยะลา จ. ยะลา EQ911603593TH
29 คุณอภิชาติ หวังดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ EQ911603602TH
30 คุณ ดำรงค์เดช แจ้วิสอน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ EQ911603580TH
31 คุณ ปณชัย เทพรักษ์ อ. สังคม จ. หนองคาย EQ911603576TH
32 คุณ ปราโมทย์ รอดบน เขตห้วยขวาง กรุงเทพ EQ911407245THสำหรับการส่งเดือน สิงหาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ นพพร โตเจริญทรัพย์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ EQ803922685TH
2. คุณ นิยม ทวีวัฒน์ อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี EQ803922629TH
3. คุณ ณัฐกฤตา ทองสัมฤทธิ์ เขตบางเขน กรุงเทพ EQ803922663TH
4. คุณ จิตติ หนูนัง ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง EQ803922663TH
5. คุณ ทัศนัย์ คณิตศิลป์ บริษัทสยามมิชลินจำกัด ระยอง EQ803922646TH
6. คุณ พรชัย สิทธิเกรียงำกร เขตราษ์บูรณะ กรุงเทพ EQ803922632TH
7. คุณ ชัญญา โภคากร เขตมีนบุรี กรุงเทพ EQ803922677TH
8. คุณ ปิยพัฒน์ ประคองวงษ์ เขตดุสิต กรุงเทพ EQ804162031TH
9. อาจารย์อำนาจ ทับเกิด อ.เมือง จ.ตาก EQ804162028TH
10 คุณ ชัญญา โภคากร เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร EQ804162014TH
11 คุณ ขวัญจิรา อัชฌาศัย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง EQ804162045TH
12 คุณ สันดุษิต ไพโรจน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน EQ804186934TH
13 คุณ ทัศรินทร์ สมบุญ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ EQ804163920TH
14 คุณ สุชาติ ศรีภักดี อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา EQ804163916TH
15 คุณ ศุภากรณ์ ประคองทรัพย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี EQ804163933TH
16 คุณ สหรัฐ แซ่เล้า พระโขนง กรุงเทพ EQ804199204TH
17 คุณ สุพจน์ จิตภักดี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว EQ804199195TH
18 คุณ สรนันท์ หาญแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EQ910721007TH
19 คุณ ปิยะ เดชกุลรัมย์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา EQ910721015TH
20 คุณ ธนัญชัย เลิศฤทธิ์วิทยา TECHNO GATEWAY(ASIA)
CO LTD,
EQ910720995THสำหรับการส่งเดือน กรกฎาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ณรงค์ศักดิ์ ชวลิตรกิจวิรุฟ อ.บ้านนา จ.นครนายก EN045678826TH
2. คุณ นริศรา น้อยวัน อ.เมื่อง จ.อุดรธานี EN045678812TH
3. คุณ สิธิพงษ์ พรอุดมทรัพย์ อ.บางมุลนาก จ.พิจิตร EN045678843TH
4. คุณ ดวงอนุชา บุตรชาติ โรงพยาบาลศรีษะเกษ EQ462166377TH
5. คุณ อัษฐ อังศุวารี อ.เมือง จ.พัทลุง EN045678809TH
6. คุณ บำรุง ประวรรณรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ EN045678790TH
7. คุณ ฮาซัน ลำเลียงพล เขตสะพานสูง กรุงเทพ EN045678830TH
8. คุณ โชคชัย สมิทธิวิวรรธน์ เขตบางกะปิ กรุงเทพ EQ462166363TH
9 คุณ ธาราทิพย์ ประจันมทร์พจน์ เขตสายไหม กรุงเทพ EX177248468TH
10 คุณ วีระชัย ศรีทอง อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร EX177248471TH
11 คุณ เจตกร จิรารัชต์พงศ์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
EX177248508TH
12 คุณ พัชรพงศ์ อุดดมกัน อ.เซกา จ.บึงกาฟ EX177248508TH
13 คุณ อรรถพล กุลสุนทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี EX177248525TH
14 คุณ ธนวรรณ ลั่มทองถม เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพ EX177248511TH
15 คุณ นิยม ทวีวัฒน์ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี EQ803194789TH
16 คุณ สุพาสัย หาญละคร ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี EQ803194695TH
17 คุณ กฤษดา สิริพันธ์พงศ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช EQ803194700TH
18 คุณ คีริส ตันติตระกูล เขตตะลิ่งชัน กรุงเทพ EQ803050524TH
19 คุณ ทวีสุข ตั้งปรัชญาวุธ เขตบางซื่อ กรุงเทพ EQ803194713TH
20 คุณ พัณฑิภา ชมนาวัง เขตทุ่งครุ กรุงเทพ EQ803288353TH
21 คุณ ภิญโญ แสนดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี EQ803288367TH
22 ว่าที่ร้อยตรี ถาวร เล้าสมบูรณ์

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

EX177245679TH
23 คุณฉัตรชัย พันธ์ดี เขตบางคอแหลม กรุงเทพ EX177245682TH
24 คุณ สุภพงษ์ สีสัน บริษัทดับบิลเอสเอ็นเทคโนโลยี EX177245617TH
25 คุณ ศักดิ์นรินทร์ บุระวัตร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ EQ803846176TH
26 คุณ วิศนุ   เศวตกนิษฐ์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย EQ803846159TH
27 คุณ ชาญชัย รัตโนภาศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ EQ803846180TH
28 คุณ อร วงษ์จันทร์ เขตบางเขน กรุงเทพ EQ803846145TH
29 คุณ ประสิน สำแดงเดช อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว EQ803846193TH
30 คุณ เชิดพงษ์ มาลาธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพ EQ803846162TH


สำหรับการส่งเดือน มิถุนายน 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. สิบเอก กิตติคุณ สิทธิถนอมวงศ์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จ.พิษณุโลก
EP813988823TH
2. คุณ กิติ อำนาจสมบูรณ์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี EP813988845TH
3. คุณ ซัยยิดซัลสปีล ไซท์ฮาทิส์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง EP813988837TH
4. คุณ จักรกฤษ ภูหวล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ EP813606997TH
5. คุณ ณัฐวัฒน์ บุตรแสน เขตวังทองหลาง กรุงเทพ EP813606983TH
6. คุณ นัฐกฤษณ์ โพธิเบญจกุล สุทธิสาร กรุงเทพ EX178106007TH
7. คุณ ณรงค์ศักดิ์ จิตสวาท ร้านหลิงเอก จ.สุราษณ์ธานี EP812899662TH
8. คุณประภานุช ถีสูงเนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
EP812899676TH
9. คุณ ณัฐนนท์ ดุริยานนท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี EP813858275TH
10. คุณ วิจิตกรณ์ อ่อนโค้ก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี EP813858284TH
11. คุณ ซาลีมันห์ เจ๊เย๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี EP813858267TH
12. คุณ ธัญญานุชเจริญกิจสุพัฒน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี EP813858523TH
13. คุณ วัฒน์ จรีศรี บมจ. กสทโทรคมนาคม นนทบุรี EP813753709TH
14. คุณ อัครกิตติ วงศ์สิงห์ อ.เมือง จ.แพร่ EP813753726TH
15. คุณ ปกกรณ์เกียรต ขุนพรม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี EP813753726TH
16. คุณ นรากรณ์ รักษาวงศ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี EP813755639TH
17. คุณ ชาญภาวุฒิ มิตรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพ EP813755625TH
18. คุณ ธัญลักษณ์ จิตเวช อ.เมือง จ.พัทลุง EP813755642TH
19. คุณ ทองหล่อ ทองชล อ.หนองเสือ ปทุมธานี EP813670417TH
20. คุณ พรเทพ สุขสวัสดิ์ เขตคลองเตย กรุงเทพ EP813670403TH
21. คุณ ศุภฉัตร ศิริเชียร เขตบางพลัด กรุงเทพ EP813670434TH
22. คุณ คีริส ตันติตระกูล เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพ EP813670425TH
23. คุณ สวัสดิ์ ชัยธาพันธ์ บริษัท เกริสมาร์ท กรุงเทพ EP813670394TH
24. คุณ ณรงค์ศักดิ์ ชวลิตรกิจวิรุฬ อ.บ้านนา จ.นครนายก EQ462015615TH
25. คุณ สิทธิเดช พู่ขจี TOYOTA IT กรุงเทพ EP657268970TH
26. คุณ วิทวัส เวียงโอสถ โครงการชลประทานเชียงราย EP813874636TH
27 คุณ สมชาย ฉัตรบรรยงค์ อ.พนม จ.สุราษฎ์ธานี EP813874640TH
28 คุณ วีระพงษ์ พงษ์เพียวพันธ์ เขตพญาไทย กรุงเทพ EP813874619TH
29 คุณ กิตติ อนุวัชกชกร เขตทุ่งครุ กรุงเทพ EP813874622TH
30 คุณ นิรันดร์ เกตุแก้ว เขตราชเทวี กรุงเทพ EP813874605TH
31 คุณ สมภพ โตเจริญ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ EP813874596TH
32 คุณ ปณชัย เทพรักษณ์ อ.สังคม จ.หนองคาย EP813911152TH


สำหรับการส่งเดือน พฤษภาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 กันนิพัทธ์ สอาดจิตต์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ EP813076013TH
2 กัมพล ชลประสิทธิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี EP813076027TH
3 วิสรุต เพียรเกิด อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ EP813545286TH
4 ประวิน กริมวิรัตนกุล เขตรามอินทรา กรุงเทพ EP812699992TH
5 อนันต์ชัย อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี EP813289755TH
6 ภูชิต แกล้วกล้า อ.สามพราน นครปฐม EP813289747TH
7 ประภานุช ถีสูงเนิน มหาลัยราชฏัภนครราชสีมา EP813289733THสำหรับการส่งเดือน เมษายน 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 ส.อ วิเชียร สอนสมนึก อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ส่งวันที่ 7 เมษา
2 คุณ พทิพัฒน์ ออกกระรัตน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ส่งวันที่ 7 เมษา
3 คุณ อนุจิตร ภูมิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม EP630782435TH
4 คุณ ศรัณย์พัชร โตพันธ์ุ อ.เมือง พิษณุโลก EP812609688TH
5 คุณ ปรีชา สรรพศรี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ EP630782418TH
6 คุณ ณัชพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ EP812609674TH
7 คุณ วรัชญา วีระนนท์ชัย เขตวัฒนา กรุงเทพ EP812609665TH
8 คุณ มูฮัมหมัด แวซู ปัตตานี EP630782421TH
9 พ.จ.อ วโรดม พันธ์เขียน แผนกสื่อสาร กองทัพเรือ EP812486187TH
10 คุณ ระพีพรรณ ศรีอักษร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม EP812486153TH
11 คุณ แทน สีพูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง EP812486140TH
12 คุณ ธัชรยุทธ ยีสุ่นศรี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร EP812629841TH
13 Thanupakon Chinnaket อ.บ้านบึง จ.อุดรธานี EP812608722TH
14 คุณ วิเชียร อ.กระทุ่มแบน EP812608736TH
15 Patipat Oakkharaphunrat อุดรธานี EP812608740TH
16 คุณ นพพร ยศคำ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ EP812629838TH
18 Chonlawit Boonchoo บ้านบึง ชลบุรี EP812633832TH
19 คุณ รุ่งอรุณ พุฒิพิบูล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร EP812631540TH
20 คุณ สันทัด หงษ์นิพนธ์ อ.เมือง จ.ยะลา EP812631553TH
21 คุณ นิยม คำแตง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี EP630587215TH
22 คุณ ธวัชชัย จันเป็ง อ.เมือง จ.น่าน EP630587232TH
23 คุณ มนัส ลาดกระบัง กรุงเทพ EP630587229TH
24 คุณ มณฑวัฒน์ ยางเดี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น EP812771710TH
25 k.eddi turbo บางนา กรุงเทพ EP812771723TH
26 คุณ อภิสิทธิ์ รูปสม อ.บ้านนา จ.นครนายก EP812771706TH
27 คุณ วิษณุ เชียงหนู อ.ปากเกร็ด นนทบุรี EP812771683TH
28 คุณ ประชาเพชร รักษา เขตจตุจักร กรุงเทพ EP812771697TH


สำหรับการส่งเดือน มีนาคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 คุณ ณัฎฐ์ธนัน พงษ์โสภณ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ EX177095206TH
2 คุณ ยุพิน เที่ยงตรง อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ EX177095210TH
3 คุณ ธนวิน วิเชีนรพาย เขตลาดกระบัง กรุงเทพ EX177095197TH
4 คุณ มนตรี ฤาชา เขตสวนหลวง กรุงเทพ EP812089700TH
5 คุณ ศิริวิทย์ ทองทะไว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา EP812089695TH
6 คุณ ศิรินทร์ ไกรเชนทร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ EP630163180TH
7 คุณ ปวเรศ ยิ้มสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ EP630163193TH
8 คุณ ชยากร ขุนฤิทธิ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี EP630163202TH
9 คุณ วริษฐา มาประเสริฐ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี EP812089687TH
10 คุณ ธีรวิทย์ โพทธิ์ดำรงชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ EX177033135TH
11 คุณ จิระวัฒน์ บุญถนอม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ EX177033135TH
12 คุณ จตุรภัฎ คงเพชร อ.เมือง จ.ยโสธร EX177033158TH
13 คุณ อัมพร กิติการอำพล อ.ขุนขันธ์ จ.ศรีษะเกษ EP812169796TH
14 คุณ วิทยา อ่อนตา เขตบางคอแหลม กรุงเทพ EP812169782TH
15 คุณ บดีสันต์ ยงยุทธมีชัย เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP812169805TH
16 คุณ มานะศักดิ์ ธนะดีชูเกียรติ์ อ.เมือง จ.สุราษฎธานี EP768760304TH
17 คุณ อภิสิทธิ์ ดีพร้อม อ.กะเปอร์ จ.ระนอง EP768760318TH
18 คุณ ธนวัฒน์ ถาดพลกรัง เขตบางคอแหลม กทม EX147190778TH
19 คุณ ชัยชนะ คำทอก อ.อุทัย จ.อยุธยา EX147190781TH
20 คุณ ชัยพล อารีเอื้อ เขตพระโขนง กรุงเทพ EP630442683TH
21 คุณ วิชา กายพรมราช ิอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ EP630442670TH
22 คุณ สุนิสา ธรรมสามิสร
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
EP630442666TH
23 คุณ กฤติคุณ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  EP630442652TH
24 คุณ เสกสรรค์ หลุมทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP630653311TH
25 คุณ ทะนุ สุขทาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา EP630653325TH
26 คุณ ธัชรยุทธ ยี่สุ่นศรี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร EP630653339TH

สำหรับการส่งเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 คุณ จินตวัฒน์ ขันธ์วงษ์ System Engineer TRUE RI444602708TH
2 Mr.Phithak Sikottabong Vientiane ประเทศลาว RR110576400TH
3 คุณ เพ็ญณภา มาตวัน เขตบางเขน กรุงเทพ EP299637754TH
4 คุณ ไข่มุก อ.เมือง จ.พะเยา EP299637745TH
5 คุณ ปกรณ์ ดินอุดม เขตหนองจอก กรุงเทพ EX147077169TH
6 คุณ อนงนาฏ ยุดมั่น อ.นาโยง จ.ตรัง EP147077155TH
7 คุณ ณัฐภัทร พิจารโชติ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี EX147077172TH
8 คุณ นัทชา เลิศประดิษฐ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพ RJ164626427TH
9 คุณ ภานรินทร์ เอี่ยมสงคราม เขตทุ่งครุ กรุงเทพ EP299174291TH
10 คุณ ศุภกร วงธนกิจฤทธิกุล อ.เมือง จ.พิษณุโลก EP299174288TH
11 คุณ กานต์ชนก ทองวัฒนกุล อ.เมือง จ.ขอนแก่น EP299174274TH
12 คุณ จึระพันธ์ สุธาทัศน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี EP299174265TH
13 คุณ ธนพร ทะนุกิจ เขตดินแดง กรุงเทพ EX177647160TH
14 คุณ กิตติภณ พงษ์ภักดิ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น EX177647156TH
15 คุณ วีระ สกุลชัยแก้ว เขตบางเขน จ.กรุงเทพ EP215748886TH
16 คุณ พัตธนะพร อ.หางดง จ.เชียงใหม่ EP215748909TH
17 คุณ วัลลภา ทองศรี อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา EP215748890TH
18 คุณ ชัยพันธ์ อ่อนแก้ว เขตสะพานสูง กรุงเทพ EP215700490TH
19 คุณ วีระ สกุลชัยแก้ว เขตบางเขน กรุงเทพ RJ430572762TH
20 คุณ ณัฐพงศ์ เข็มขาว เขตหนองจอก กรุงเทพ EP215700530TH
21 คุณ วีระพล คล้ายเดือน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร EP215700509TH
22 คุณโกมิน สมสา อ.บ่อไร จ.ตราด EP215700526TH
23 คุณ สมศักดิ์ ศรีมนตรีนนท์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ EP215700526TH
24 คุณ นิรันดร์ เจิมจันทร์ บริษัทพีพีออนไทม์ กรุงเทพ EP215700486TH
25 คุณ นพรัษฐ์ วเศวตวงษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ RX082274128TH
26 คุณ ประธาน ช่อเรืองศักดิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EX177667915TH
27 คุณ กิติ สุมหิรัญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ EX177669633TH
28 คุณ สุขสันต์ โคตมี อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ EX177669647TH
29 คุณ สาวิช อันยาวาทพานิชย์ เขตหนองแขม กรุงเทพ EX177669620TH
30 คุณ Aueungkol Nopsanti อ.บางเลน จ.นครปฐม EX177669616TH
31 คุณ เกษม ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ EP735917035TH
32 คุณ ศิรินพราช เมาลิชาติ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ EP241191340TH
33 คุณ ธันยพร สุวรรณบัตร อ.เมือง จ.ชัยนาท EP216191317TH
34 คุณ เมธา เสมบุญหล่อ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ EP215769387TH
35 คุณ เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EP216191325TH
36 คุณ พนารักษ์ เสารอง อ.พบพระ จ.ตาก EP215769373TH
37 คุณ วีระ สกุลชัยแก้ว เขตบางเขน กรุงเทพ EP105350258TH
38 คุณ ธนัช สร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP105350261TH
39 คุณ เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ EX177079469TH
40 คุณ พรทิพย์ ลาภอนันต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี EX177079455TH
41 คุณ ชัยวัฒน์ วรรณสุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EX177079472TH
42 คุณ วีระพล คล้ายเดือน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร EP177081105TH
43 คุณ สิทธิชาติ วงศ์ยุทธนาพงศ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ EP177081119TH
44 คุณ นเรศ วรภาธัญกร เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP215782318TH
45 คุณ กิตติพงษ์ เรือแก้ว บริษัท ช.การช่าง ลาว จำกัด EP215782321TH
       


สำหรับการส่งเดือน มกราคม 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 คุณ นิรันทร์วัฒน์ ปฐมเจริญสุขชัย โรงงานน้ำตาล จ.เลย EX147028596TH
2 คุณ เบญจมาศ ธูปทอง อ.วัดโพธิ์ จ.พิษณุโลก EX147028582TH
3 chem อ.เมือง จ.นครราชสีมา EP323670007TH
4 คุณ ดำรงศักดิ์ ดาบสันเทียะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา EP299805280TH
5 คุณ จิณณวัตร เกิดวิบูลย์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา EP299805276TH
6 คุณ กิติชัย ศรีธรรมพงษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น EP299453075TH
7 คุณ เฟือง ศรีสมใบ เขตบางรัก กรุงเทพ EP299453089TH
8 คุณ ดำรงศักดิ์ ดาบสันเทียะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา EP299805280TH
9 คุณ เกวลิน เพ็งบุญ อ.เมือง จ.อุดรธานี EP299502394TH
10 คุณ โชติกา วรรณโภสพ เขตจอมทอง กรุงเทพ EP242206187TH
11 คุณ สุเมธ ไกรรักษ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก EP229502385TH
12 คุณ ธีรพล คงหิรัญ เขตลาดพร้าว กรุงเทพ EP215721883TH
13 คุณ กฤตลักษณ์ หิรัญพลานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ EP215721906TH
14 คุณ ศิริวรรณ พลเศษ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ EP215721870TH
15 คุณ รุ่งรัศมี วรกานตพล เขตดินแดง กรุงเทพ EP215721866TH
16 คุณ ภาณุวัฒน์ แบ่งเพชร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี EP215721897TH
17 คุณ สิรินธร ประเสริฐสม เขตห้วยขวาง กรุงเทพ RJ430586378TH
18 คุณ ธาวิท เกื้อทวี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ EP299849515TH
19 คุณ อลิษา ทรงสิทธิืพาณิชย์ เขตบางกระปิ กรุงเทพ EP299849590TH
20 คุณ เกรียงไกร ชุ่มเย็น อ.ปลวกแดง จ.ระยอง EP285147319TH
21 คุณ สุเทพ เตรียมวิทยา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ EP285147716TH
22 คุณ มะสุกรี ยูนุ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา EP215735539TH
23 คุณ ดาวเรือง สดใส ตลิ่งชัน กรุงเทพ EP215733542TH
24 คุณ ใหม่สุรีย์ เร๊ะบิลหมุด อ.หาดใหญ่ สงขลา EP215735556TH
25 คุณ อดินันต์ หะยีดาราแม เขตวังทองหลาง กรุงเทพ EX147080242TH
26 คุณ อภิสรา ศรีชูชาติ เขตสีลม กรุงเทพ EX147080239TH


สำหรับการส่งเดือน ธันวาคม 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 คุณ ธารินทร์ ดุลย์พิมล อ.เมือง จันทบุรี EP292537371TH
2 คุณ ปุณณดา มานะจิตต์ หจก.ประกอบกิจปิโตเลียม จังหวัดนครศรีธรรมราช EP292537399TH
3 คุณ อุดมศักดิ์ แก้วมรกต บางซื่อ กรุงเทพ EP292537385TH
4 คุณ ทองปาน อินทรวิเชียร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสุ เพลส
จ.ชลบุรี
EP292537408TH
5 พ.ต.ต ถนัด ตินานพ สุรินทร์ RX08215570TH
6 คุณ สงัด แก้วละมุล อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ
EP451797412TH
7 คุณ ภัทรชัย วังอนานนท์ อ.เมือง จ.ยะลา EP451797390TH
8 คุณ อนุพงษ์ สารพินิจ ห้วยขวาง กรุงเทพ EP451797426TH
9 คุณ บุญมา ประทันพันธ์ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง
กรุงเทพ
EP451797409TH
10 คุณ ทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์ บางพลัด กรุงเทพ RJ717994013TH
11 คุณ รัชกร โชติประดิษฐ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ED872888707TH
12 คุณ จิรายุวัฒน์ โภคามาตย์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ED872888684TH
13 คุณ ไมตรี จำเริญสุขสกุล อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ED872888698TH
14 คุณ สงัด แก้วละมุล อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ
ED872888772TH
15 คุณ ธวัชชัย ปัญญามโน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ED872888786TH
16 คุณ เดช อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี EX177737735TH
17 คุณ ธนาวุฒิ วรสินสกุล เขตสายไหม กรุงเทพ EX177737744TH
18 คุณ ศุภราช บุญเจริญรุ่งเรือง บางกอกน้อย กรุงเทพ RX072609961TH
19 คุณ สุรยุทธ การะเกตุ บางพลี จ.สมุทรปราการ EX177717585TH
20 คุณ พรชัย เจริญฟูประเสริฐ หาดใหญ่ จ.สงขลา EX147020990TH
21 คุณ นวพร ต่อมกระโทก หนองบุญมา จ.นครราชสีมา RJ430600579TH
22 คุณ ปาลิน เขาแก้ว บางนา จ.กรุงเทพ EP323672453TH
23 คุณ ทินภัทร บัวชื่น บึงกุ่ม กรุงเทพ RJ430600582TH
24 คุณ จงกลกร มอนเทกิว หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ EP323672467THสำหรับการส่งเดือน พฤศจิกายน 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1 คุณ อุดากร เย็นตระกูล กรุงเทพ EX147455930TH
2 พ.ต.ต ถนัด ตินานพ สุรินทร์ EP105271802TH
3 คุณ อุดร พัดนุ่น กรุงเทพ RJ436038764TH
4 คุณ สิงหรา พงษ์สนั่น เชียงราย EP105271793TH
5 คุณ สมศักดิ์ พรมปังลำ อยุธยา EP105271780TH
6 คุณ ภานุวัฒน์ วันดอนแดง นครราชสีมา EP105271816TH
7 คุณ สมโชค ชนะหิรัญญา สมุทรปราการ EP282592617TH
8 คุณ เอกราช คุ้มฤทธิ์ นนทบุรี EP282592603TH
9 ร้านอุดมทรัพย์ ศรีราชา ชลบุรี EP285498757TH
10 คุณ ดำรงค์ฤทธิ์ แสงทอง ฉะเชิงเทรา RX082060860TH
11 คุณ วิรุต แก้วรุ่ง สมุทรปราการ EP323209529TH
12 คุณ ณัฐวิภา ทูลนอก ปทุมธานี EP323209515TH
13 คุณ ธมิตย์ มัททวัง บริษัทไทยสมาทการด์ EP323209532TH
14 คุณ จิรายุวัฒน์ โภคามาตย์ ลพบุรี EP105346077TH
15 คุณ ภาคภูมิ บรรจงชีพ กรุงเทพ EP105346063TH
16 คุณ พิเศษ หมื่นล้า นครราชสีมา EP105346046TH
17 คุณ อรรณพ ตันพูน นนทบุรี EP105346050TH
18 คุณครู กนิษฐา ศรีทองช่วย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
พัทลุง
EP105346085TH
19 ร้านอุดมทรัพย์ ศรีราชา ชลบุรี EX147448616TH
20 คุณ จิรศักดิ์ มงคลปทุมมาวดี
(ฝ่าย it)
บริษัทรอแยลแคล
อินดัสทรีส์ จำกัด สมุทรสาคร
EX147454639TH
21 คุณ นซุรอยา เจ๊ะเมาะ นราธิวาศ EX147454656TH
22 คุณ ยุทธนา ยุติธรรม บริษัท คิวแฟค จำกัด
สมุทรปราการ
EX147454642TH
23 คุณ ธนพล คนองศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
EX147448620TH
24 คุณ ชนะชัย ใจบุญ เพชรบูรณ์ EX147448633TH
25 คุณ วรวุฒิ กกขุนทด ขอนแก่น EP411991320TH
26 คุณ เจษฎา พรหมเรือง กรุงเทพ RJ175964361TH
27 คุณ สิริชัย จันทร์นิ่ม นนทบุรี EP411991863TH
28 nattapong kawsawad เชียงใหม่ EP411991885TH
29 Arda Ragnarok ลำปาง EP411991887TH
30 สั่งซื้อทาง LINE นครปฐม EP411991846TH
31 คุณ ภคภูมิ ศิวะพิมล กรุงเทพ EP323161485TH
32 คุณ ประยูร สาพรหม ขอนแก่น EP323161477TH
33 สั่งซื้อทาง LINE เพชรบูรณ์ EP323161494TH
34 คุณ ธนรักษ์ ลิ้มสมบูรณ์ กรุงเทพ EX147588746TH
35 คุณ ประสพลาภ เพิ่มสิน เชียงราย EX147588750TH
36 คุณ ชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ โรงเรียน สกลราช
วิทยานุกุล
EX147590461TH
37 คุณ แคทรียา เมฆแช่ม อุบลราชธานี EX147535920TH
38 คุณ ภัทรพาดา กรปภาภิวัฒน์ กรุงเทพ EX147535933TH
39 คุณ สยาม วงศ์ศรีธาตุ กรุงเทพ EX147535947TH
40 คุณ จริศักดิ์ มงคลปทุมมาวดี บริษัท รอแยลแคน
อินดัสทรียส์ จำกัด สมุทรสาคร
EP285144555TH
41 คุณ เจษฎากร ศรแผลง อุบลราชธานี EP285144564TH
42 คุณ จตุพล พลอยอร่าม นนทบุรี EP323572588TH
43 คุณ ศิริพร ธรรมปัญญา กรุงเทพ EP323572557TH
44 คุณ ศุภชาติ จันทราพิทักษ์ กรุงเทพ EP353572574TH
45 คุณ วริศรา พบที่ผึ่ง นนทบุรี EP353572565TH
ส่งสินค้าเดือน ตุลาคม 2558
  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ สนิทพงษ์ นาเมืองรักษ์ กรุงเทพ EN617913269TH
2 คุณ ณัฐพงษ์ ตั้งดำรงค์ธรรม กรุงเทพ EN617913255TH
3 คุณ ศิริรัตนา ชูแก้ว กรุงเทพ EN617921353TH
4 คุณ มานา หมายสุข บุรีรัมย์ EN617921407TH
5 คุณ กฤตลักษณ์ หิรัญพลานนท์ สมุทรปราการ ED870123745TH
6 คุณ นเรศ วรภาธัญกร กรุงเทพ ED870123754TH
7 คุณ สิริลักษณ์ รอดคง สมุทรปราการ EX146755074TH
8 คุณ นพดล สุปัญญา บริษัท ทีทีแอนด์ที อุดร EX147655088TH
9 คุณ กังวาน ธุรี เชียงใหม่ EX147655091TH
10 คุณ Chaowat นนทบุรี EX147724733TH
11 คุณ วิทยายุทธ สีทอง กรุงเทพ RX082095475TH
12 คุณ วิทูล สายพรหม นนทบุรี RJ430788185TH
13 คุณ อาทิตย์ รอดเสียงลำ ชลบุรี RJ430788171TH
14 คุณ ประยูร สาพรหม ขอนแก่น EP282486454TH
15 คุณ กัลยรัตน์ โรจนมงคล นครปฐม EP282486468TH
16 คุณ อดิศักดิ์ ติ๊บโคตร ฉะเชิงเทรา EX147808331TH
17

คุณ พิทักษ์ ลาภอุดม

พระนครศรีอยุธยา RX082002646TH
18

คุณ ภิชัย ชินวงศ์

นนทบุรี EX147808328TH
       ส่งสินค้าเดือนกันยายน 2558
  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ เอกรัฐ ไกรทอง กรุงเทพ RJ105461815TH
2 คุณ ประสพสุข โครตพัฒน์ บริษัทซานทิบรรจุภัณฑ์
กรุงเทพ
RJ105461829TH
3 อาจารย์ สิริพร ศิลปกุล พิษณุโลก RJ105461934TH
4 คุณ ฟายซาน แปเฮาะอีเล นราธิวาส RJ105462492TH
5 คุณ สุชาดา ศรีเรือง ปทุมธานี RJ105462563TH
6 คุณ วิทยา เกษมุติ ปทุมธานี EN890274342TH
7 อาจาร์ย อรรถพล ดือเร๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสงขลา EN890274339TH
8 คุณ จงวัชน์ วังทองหลาง กรุงเทพ RI443748777TH
9 คุณ ศักรินทร์ คงอินทร์ กรุงเทพ EX071350733TH
10 คุณ ทองปาน อินทรวิเชียร ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสุเพลส
ชลบุรี
EX071350720TH
11 คุณ ศิริพันธ์ เลิศเกียรติพานิชย์ กรุงเทพ EN617915769TH
12 คุณ ฉัตรชัย ลิ้มศฤงคาร กรุงเทพ RJ456886321TH
13 คุณ อวิรุจน์ มีโชค กรุงเทพ RJ456886255TH
14 คุณ กฤตเมธ พุ่มไพจิตร พะเยา EN617915738TH
15 คุณ โสรส ขัดสัมย์ พิจิตร ED872907851TH
16 คุณ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา กรุงเทพ RI443751285TH
17 คุณ อวิรุจน์ มีโชค กรุงเทพ RI443751277TH
18 คุณ จุฑารัตน์ อาจพินิจ กรุงเทพ EN930520477TH
19 คุณ พรพรหม สวนจิตร สมุทรสาคร EN930520485TH
20 คุณ ทวิช ชุ่มใจ บจก ซอเมอร์วิลล์ สมุทรปราการ EN930529723TH
21 คุณ สิทธิศักดิ์ ลิ่มศิลา ชลบุรี EN930529710TH
22 คุณ จุฑามาศ เสาวรส กรุงเทพ EN930529785TH
23 คุณ ภราดร ชาญเดช นครนายก EN930599145TH
24 คุณ เอกพล ชาลี กาฬสิทธุ์ EN930599137TH
25 คุณ ทัศกร ก้อนสอน กรุงเทพ EN930529771TH


ส่งสินค้าเดือนสิงหาคม 2558
  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ ณัฐ ขาวดำ ปราจีนบุรี RI857264580TH
2 คุณ ผดุงเดช เสือป่า นนทบุรี RI857264602TH
3 คุณ จารุวัตร์ นามวงศ์ กรุงเทพ RI857264593TH
4 คุณ กาญจนา ทรัพย์เอี่ยม กำแพงเพชร RI857264559TH
5 คุณ สุริโย สมภักดี กรุงเทพ RI857264616TH
6 คุณ ฐานันดร์ เกตุแก้ว กรุงเทพ EN554034598TH
7 คุณ วรพจน์ ทิพย์คีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
RX072652647TH
8 คุณ วิยะดา คงแก้ว วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี
RX072652678TH
9 คุณ ขจรศักดิ์ หมั่นกิจ บุรีรัมย์ RX072652664TH
10 คุณ อนุพงษ์ นาคใจ สมุทรปราการ RX072652681TH
11 คุณ สมชาย ไชยพลบาล สุราษฎร์ธานี RI145379334TH
12 คุณ ฤทธิกร ดงหลวง ขอนแก่น RI145379294TH
13 คุณ สราวุฒิ คงทน นครศรีธรรมราช RH753878412TH
14 คุณ สิทธิรัฐ จินตยานนท์ กรุงเทพ RH753878426TH
15 คุณ ประกิต กาญจนาโกวิทย์ บริษัท เอ็นที แอสเสท
แมเนจเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
RI444525440TH
16 คุณ จักรกฤษณ์ แก้วจำนงค์ สงขลา RI444525436TH
17 คุณ พัฒนาพงศ์ พลาบรรณ ร้อยเอ็ด RI444525467TH
18 คุณ คทาวุธ แก้วบรรจง น่าน RI444525433TH
19 คุณ อาลาฟียา กุตบูดิน กรุงเทพ RI145379881TH
20 คุณ สมโชค ไชยสีดา นครราชสีมา RJ431024060TH
21 คุณ ณัฐพล เกษมุล กรุงเทพ RJ431024073TH
22 คุณ คณึงนิตย์ ทะนันใจ กรุงเทพ RJ431024087TH
23 อาจารย์ สุกิจ สุวิริยะชัยกุล กรุงเทพ RI145379983TH
24 คุณ ธเนศ จำปาจาน บุรีรัมย์ RI145379590TH
25 คุณ สัญญา เขียนอ่อน กรุงเทพ RI857267586TH
26 CPO NIPRO อยุธยา RI857267762TH
27 คุณ เมธี มธุรส พิจิตร RI857267833TH
28 คุณ บุญมี จูมพลมา นครราชสีมา EN554039683TH
29 คุณ ไตรรัตน์ อึงคเดชา กรุงเทพ RI444535402TH
30 คุณ ณพชล เลิศสุคนธ์ ชัยภูมิ RI444535393TH
31 คุณ วุฒิชัย รูสาท เชียงใหม่ RI444535420TH
32 คุณ นรินทร์ รัตนกุล กรุงเทพ RX072278045TH
33 อาจารย์ ชาตรี ขุนภักดี ขอนแก่น RX072278417TH
34 คุณ พิพัฒชัย สีแสด ศาลปกครองอุบลราชธานี RX072278425TH
35 คุณ ณัฐกิตติ์ สุทธิเม สมุทรปราการ RX072278434THส่งสินค้าเดือนกรกฎาคม 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ จิราพร เพชรเย็น ประจวบคีรีขันธ์ EN519470574TH
2 คุณ รังสิมันต์ เดชารัมย์ บุรีรัมย์ RI145377863TH
3 คุณ โรวีนา หมาดบากา ยะลา RI145377996TH
4 คุณ อนุพงศ์ นาคใจ สมุทรปราการ EN519471005TH
5 คุณ มานะชัย ใจหาญ เชียงราย RI145378135TH
6 คุณ จิระเดช เฮงบำรุง กรุงเทพ EN519471495TH
7 คุณ สัจจา สว่างภพ ศรีสะเกษ EN519471481TH
8 คุณ วรท ร่าเริง นครปฐม RI145378095TH
9 คุณ จักรกฤษณ์ แก้วจำนงค์ สงขลา RI145378170TH
10 คุณ ยุพา สุขมาก ลำพูน EX071265301TH
11 คุณ ณัฐพงษ์ จิรโภคาสวัสดิ์ กรุงเทพ RX072631085TH
12 คุณ รัฐรักษ์ สุนทรสิงห์ เชียงใหม่ RX072631094TH
13 คุณ ณัฐพล ใจสำรวม กรุงเทพ RX072631050TH
14 คุณ ทิชานนท์ นนทรักษ์ ราชบุรี RX072631077TH
15 คุณ ธเนศ เสวกรรณ์ นครสวรรค์ RX072631103TH
16 คุณ อนุพงษ์ นาคใจ สมุทรปราการ RX072631063TH
17 คุณ สิทธิรัฐ จินตยานนท์ กรุงเทพ RX072668810TH
18 คุณ สิทธิกร ดีพร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร กรุงเทพ
RX072602645TH
19 คุณ นันทพร สังข์เงิน กรุงเทพ RJ283266888TH
20 คุณ ดนุพล ศรีวัดปาน กรุงเทพ RJ283266534TH
21 คุณ กาญจนา ทรัพย์เอี่ยม กำแพงเพชร RI145378585TH
22 คุณ นิคม พวงรัตน์ อุดรธานี RI857264050TH
23 คุณ ฤทธิกร คงหลวง ขอนแก่น RI857264094TH
24 คุณ ศนิดา ภิญโญ กรุงเทพ RI857264103TH

ส่งสินค้าเดือนมิถุนายน 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ เอกลักษณ์ จ่านาค ปทุมธานี RX072371037TH
2 waris jianayin อยุธยา EX072086465TH
3 คุณ วัชรา สามาลย์ สุรินทร์ EX072086451TH
4 คุณ เถลิงศักดิ์ ช่างปรุง ขอนแก่น EN247448534TH
5 poowadech Chaiyarak อุบลราชธานี EN247448503TH
6 คุณ ภูมี ถ้ำหิน นนทบุรี EN101005112TH
7 คุณ ซะอุเดีย โต๊ะ ปัตตานี EX094329230TH
8 คุณ ทินกร บัวชื่น กรุงเทพ EX094329243TH
9 คุณ ณัฐวุฒิ แสงวิชัย สมุทรปราการ EX094330621TH
10 คุณ สันติ สิงห์ทองประเสริฐ บุรีรัมย์ RI444435262TH
11 คุณ ฐปนวรรธ คุ้มครอง กรุงเทพ EN049894009TH
12 คุณ วริศ ใจนายิม อยุธยา RJ283261174TH
13 คุณ อมร งามผล ปธุมธานี RJ283261188TH
14 คุณ ปฎิญญา ชำนาญยนต์ ชลบุรี EN050027448TH
15 คุณ วรัตถ์ อิทรประเสริฐ เชียงราย EN050027434TH
16 คุณ นิรุจย์ รัตนประพันธ์ สงขลา EN050027451TH


ส่งสินค้าเดือนพฤษภาคม 2558


  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ อนุชิต ภูมิพันธ์ มหาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม
EL648263807TH
2 คุณ วิชิต วานิชธนันกูล นนทบุรี RI267254775TH
3 คุณ ศุภศิษฐ์ ยังประดิษฐ์ นครปฎม RI267254784TH
4 คุณสุรศักดิ์ นวลแก้ว สุราษฎร์ธานี EL648263798TH
5 คุณ มูฮำหมัด แจฟรี อับดุลเลาะ นนทบุรี EX072039567TH
6 อาจารย์ อรรถพล ดือเร๊ะ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา
RX064208025TH
7 คุณ พีรพงศ์ หล้าจันทรา ชัยภูมิ EX072039553TH
8 คุณ นนทวัฒน์ ธนพงส์ไพสิฐ นครราชสีมา EN138243747TH
9 คุณ วรกิจ วิริยะเกษามงคล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี EN138243733TH
10 คุณ สมชาย ลิขิตเขียน กรุงเทพ EX146872829TH
11 คุณ ภูริต เพ็งกาสิทธิ์ กรุงเทพ EX146872815TH
12 คุณ ณัฐภัทร จันทรสุกรี แพร่ EX146872792TH
13 คุณ ดนัย สุขเจริญ บริษัทมหาฝันจำกัด ปทุมธานี EX146872801TH
14 คุณ ณรงค์ พรประทุม กรุงเทพ RX063760864TH
15 คุณ สุรัฐ สุวรรณสิทธิ์ นครสวรรค์ RX063760878TH
16 คุณ ตะวัน คชวงศ์ กาญจนบุรี RX063760881TH
17 อาจารย์ พรเทพ ฑีฆานนท์ เชียงใหม่ EN050347725TH
18 คุณ วราพร ลักขณาฉวีวรรณ กรุงเทพ EN050347739TH
19 คุณ สรรศักดิ์ ขจีฟ้า กรมธนารักษ์ กรุงเทพ EN050347742TH
20 คุณ ณิชาภัทร แซ่ก้อ ประจวบคีรีขันธ์ EX094389445TH
21 คุณ ณรงค์ พุทสอยดาว ระยอง EX094389454TH
22 คุณ อำนวย ยาเลส บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด EN247443599TH
23 gujune@hotmail.com กรุงเทพ EN247443608THส่งสินค้าเดือนเมษายน 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ อดิศร เปลี่ยนจิตรดี กรุงเทพ RI444447985TH
2 คุณ สุภวัชช์ ปุณณานนท์ นนทบุรี RI444447957TH
3 คุณ ชลากร ภูริเทเวศร์ นครราชสีมา RI444448005TH
4 คุณ ปิยะสกุล บรรลือวงศ์ ศูนย์สารสนเทศ
สำนักงานปฎิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
RI444449519TH
5 คุณ อุดมศักดิ์ แก้วมรกต สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
และนวัตรกรรมแห่งชาติ
RI444447994TH
6 คุณ วรรณวิมล นอกเมือง กรุงเทพ EN050203350TH
7 คุณ นิพนธ์ คำแตง กาญจนบุรี EN050203346TH
8 คุณ อาทิตย์ สิงค์นาครอง สกลนคร EN050203363TH
9 คุณ จักรกฤษ์ แก้วจำนงค์ สงขลา RX064149336TH
10 คุณ พรเทพ ฑีฆานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ RX064149340TH
11 คุณ ณัฐธิดา สิทธิ์เสือ นครราชสีมา EN050236596TH
12 ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ สิทธิจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย EN050236619TH
13 คุณ ธนากร สุนทรวัชรกิจ สมุทรปราการ EN050236605TH
14 คุณ ภูผา พลอยสุวรรณ์ กระบี่ RX064151272TH
15 คุณ สรรเพ็ชร ชื่นกลิ่น ภูเก็ต RX064151309TH
16 คุณ อาทิตย์ สิงห์นาครอง สกลนคร RX064150714TH
17 คุณ บรรจง บุญไทย สระบุรี RX064151255TH
18 คุณ กิติชัย ศรีธรรมพงษ์ กรุงเทพ RX064151290TH
19 คุณ จักรกฤษณ์ แก้วจำนงค์ สงขลา RX064151286TH
20 คุณ ชัยอนันต์ แซ่ตั้ง ปทุมธานี RX064151839TH
21 คุณ ธีรธวัส พูนชัย จันทบุรี RI857269437TH
22 คุณเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา ปทุมธานี RI857269882TH
23 คุณ ธนัท ศริมาศ ชลบุรี EN247438015TH
24 คุณ อดิศร เปลี่ยนจิตรดี กรุงเทพ RX064197994TH
25 คุณ พรเจริญ สวัสดิรักษา สงขลา EX072032246TH
26 คุณ ธนัท บุญยกิดา กรุงเทพ RX064197985TH
27 คุณ นพดล ชำนิ สระบุรี RX064198005TH
28 คุณ เอกทัศน์ อินทร์พรหม กรุงเทพ EX072032232THส่งสินค้าเดือนมีนาคม 2558

  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ กานตญา คุณพันธ์ กรุงเทพ RI268144238TH
2 คุณ ปราโมทย์ พันธุนา กรุงเทพ RI268144255TH
3 คุณ กิตติชัย ศรีธรรมพงษ์ นนทบุรี RI268144241TH
4 คุณ สมเกียรติ สหชีพสุข เชียงใหม่ RI444047271TH
5 คุณ สมเกียรติ เกียรติภัทรนันท์ กรุงเทพ RI444047262TH
6 คุณ เกริกเกียรติ แนวจำปา อุบลราชธานี RI267603621TH
7 คุณ ณัฐนันท์ เกียงไกรชัยชนะ กรุงเทพ RI267603618TH
8 คุณ ปฏิพล ใจเย็น สมุทรปราการ RI444058464TH
9 คุณ ณัฎฐา สนานคุณ สงขลา RI444437816TH
10 คุณ ณัฐนัณฑ์ เกียงไกรชัยชนะ กรุงเทพ RI444437780TH
11 คุณ พงศกร คงศักดิ์ ชลบุรี RI444437802TH
12 คุณ ธนาสิริ เปรมัษเธียร กรุงเทพ RI444437776TH
13 คุณ จิณณมาศ โสมบ้านกวย ชลบุรี RI444437793TH
14 คุณ นพดล ชำนิ สระบุรี RI857322424TH
15 คุณ อรรถพล ดือเร๊ะ สงขลา RX064127724TH
16 คุณ ชำนาญ หีบพร ปทุมธานี RX064127715TH
17 คุณ ปราโมทย์ สำราญวงษ์ ชัยภูมิ RI444444508TH
18 คุณฉัตรชัย มีแพร่ ลพบุรี RI444444511TH
19 คุณดนุพล ศรีนัครินทร์ ชลบุรี RI444444525TH
20 คุณ จิรภาส ธงทอง นนทบุรี RX064128716TH
21 คุณ ชำนาญ หีบพร ปทุมธานี RX064128720TH
22 คุณ ฉัตรชัย มีแพทย ลพบุรี RI444440007TH
23 คุณ พงศกร คงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
RI444439998TH


ส่งสินค้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  ชื่อผู้รับสินค้า สินค้าส่งที่ รหัสสินค้า
1 คุณ วีรณา พีระพันธ์ เชียงใหม่ RI444271949TH
2 คุณ ศราวุธ สาลีผลิน กรุงเทพ RI444271935TH
3 คุณ ดาริน กมลดิลก ตาก RI444271921TH
4 คุณ ณัฐวัชร์ ศิริสวัสดิ์ กรุงเทพ RI444271918TH
5 คุณ สมควร ดอนนัน ปทุมธานี RE397838711TH
6 คุณ ศุภศิษฐ์ ยังประดิษฐ์ นครปฐม RE397838725TH
7 คุณ อิทธิ อารีศรีวัฒนาวงษ์ สมุทรปราการ RE397838963TH
8 คุณ สรรศักดิ์ ขจีฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ กรุงเทพ RE397838994TH
9 คุณ ขจรพงษ์ พู่ภมรไตรภพ กรุงเทพ RE397838985TH
10 คุณ ธนัท ศิริมาศ ชลบุรี RE397838977TH
11 คุณ นิพนธ์ วงวรางกรู ชลบุรี RE397839028TH
12 คุณ กัลยา ณะสกุล เชียงใหม่ RE397839195TH
13 คุณ สมเกียรติ เกียรติภัทรนันท์ กรุงเทพ RE397839204TH
14 คุณ บุญญษกรณ์ ส้มเขียวหวาน หาดใหญ่ สงขลา RE397839310TH
15 คุณ ปราโมทย์ พันธุนา กรุงเทพ RE397839306TH
16 คุณ สุวิทย์ ไวยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

RE397839297TH
17 คุณ ปิยะสกุล บรรลือวงศ์

ศูนย์สารสนเทศสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพ

RE397839439TH
18 คุณ พรเทพ ฑีฆานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ RI755975765TH
19 คุณ ชัยธวัตร วงษ์คำกุล นนทบุรี RI444216616TH
20 คุณ ปัญญา มัฆะศร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

RI444216620TH
21 คุณ เวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ RX044506762TH
22 คุณ จิณณมาศ โสมบ้านกวย ชลบุรี RX044506776TH
23 คุณ ถวิล งามเมือง กรุงเทพ RX044506780TH


การเข้าตรวจสอบสถานะจากไปรษณีย์

>> ตรวจสอบ EMS ในระบบไปรษณีย์คลิกที่นี่ครับ <<


ภาพประกอบของการส่งสินค้า(บางส่วนครับ)
Unity2D Game Training

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ เรียนรู้การสร้างเกมส์ Unity2D Vol12
image

แนะนำสินค้า Unity Android Game Vol13.

Setup เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้สามารถ Bulid Game Appได้

ซึงคุณสามารถทำGame Appได้ทุกรูปแบบทั้ง 2D 3D

เรียนรู้เสมือนอบรมจริง คุ้มค่าประหยัดค่าเดินทางในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น เรียนรู้การนำเอาเกมส์ 2D หรือ 3D ที่เราสร้างจากโปรแกรม Unity เพื่อนำไปใช้ในการรันบน Android หรือการติดตั้ง apk package ลงไปบนอุปกรณ์ Smart phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สร้างเกมส์ของคุณแล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store เพื่อเตรียมพร้อมขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...

Unity3D Game Training

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ เรียนรู้การสร้างเกมส์ Unity3D Vol11
image

แนะนำสินค้า Unity3D Vol11.

ในปัจจุบันนับว่าโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเกมส์ หรือผมขอเรียกว่า Game Engine นั้นมีมากมายหลากหลาย โปรแกรมทางเว็บไซด์ prasansoft.com เพื่อตอบสนองแก่ผู้เล่นในทุก platform หลายเครื่องเล่น เช่น PC , Mobile , Tablet , Playstation , Xbox ซึ่งทางเกมส์เอนจิ้น Unity ก็มีการตอบ สนองต่อการรันหรือสร้างเกมส์ เพื่อให้เล่นได้หลายอุปกรณ์ ทางเว็บไซด์จึงได้เริ่มดำเนินการ VDO Traning ชุด beginning to unity เราจะมาเริ่มสร้างเกมส์ด้วย Unity กันครับ

เรียนรู้เสมือนอบรมจริง คุ้มค่าประหยัดค่าเดินทางในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น แนะนำสินค้า Beginning to Uniy 3D Vol11. เรียนรู้..ปูพื้นฐานการสร้างเกมส์ แบบ VDO Training Step by Step Basic 3D และ C#Script สำหรับ Unity สามารถเข้าใจ การสร้างเกมส์ด้วยตัวเอง

Unity Server Game Training

เรียนรู้การสร้างเกมส์ Unity MMORPG Server Game Vol10
image

DVD Training Unity Game Online Vol10 นำเกมส์ที่สร้างด้วย Unity ไปออนไลน์

ทดสอบ Unity บนระบบ Server Game Game Online Server สั่งซื้อได้แล้ววันนี้...

สื่อ Training ชุดนี้ เรากำลังดำเนินการจัดทำสำหรับการเรียนรู้ การใช้ Software เพื่อดำเนินการจัดตั้ง server สำหรับทำให้ตัวเกมส์ ที่พัฒนาด้วย uniy นั้นสามารถดำเนินการเล่นในรูปแบบเกมส์ออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และจัดตั้ง server สำหรับเกมส์์ออนไลน์ได้จริง เราจะทำการเรียนรู้ทดสอบภายใน LAN เพื่อให้เห็นภาพ Client-Server เช่นเดียวกับผู้พัฒนาเกมส์ออนไลน์โดยทั่วไป รวมทั้ง software ตัวนี้ ที่ใช้ในการ training ยังสามารถต่อยอด ในการให้บริการเกมส์ออนไลน์ ทั้งบนระบบปฎิบัติ windows server และระบบปฎิบัติ Linux serverได้จริง 100%

Game PC ProgrammingTrainig

เรียนรู้และปูพื้นฐานการสร้างเกมส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง, Vol1-8

FPS Vol1

VDO Training ตัวอย่างในการสร้างเกม เรียนรู้แบบทีละขั้นตอน เข้าใจง่ายใช้ได้จริง เรียนรู้จาก VDO Training ทีละขั้นตอน...จนจบเป็นตัวเกมส์ FPS

FPS Vol2

ภาคต่อการสร้างเกม FPS กับระบบ Game System V.D.O. สอนสร้างเกม Shooter Basic FPS Game Shooter V2 จนออกมาเป็นระบบเกมส์ FPS

A.i Vol3

ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายในเกม Vol3. แบบ Step by Step อย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมหนังสือคู่มือ เรียนรู้เจาะลึกทางด้าน AI สำหรับการสร้างเกมส์โดยเฉพาะ

Fighting Vol4

ชุดการเรียนรู้การสร้างเกมแนวต่อสู้ ....ที่สมบูรณ์แบบ จำนวน 2 แผ่นจบ VDO Traning Vol4-5 จัดได้ว่าเป็นการสร้างเกมส์แบบต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด คุณสามารถเรียนรู้การสร้างเกมได้ด้วยตัวเองจากไม่มีพื้นฐานจนเขียนเกมได้จริง โดยเรียนรู้จาก VDO สอนทีละขั้นตอน อธิบายอย่างละเอียดประยุกต์เป็นเกมส์ ต่อสู้ได้ทุกแนว อยู่ที่การออกแบบประยุกต์ตัวละครของคุณจนสร้างเกมได้จริง..

Fighting Vol5

ตัวอย่างเช่น การสร้างเมนู User interface สำหรับระบบเกม การเปลี่ยนสู่ด่านใหม่ Basic Game Fighting โดยเฉพาะ. สู่ภาคต่อแห่งความสมบูรณ์แบบของตัวเกม ควบคุมตัวละศรัตรูจำนวน 100 ตัว ,กระบวนการสร้าง User Interface กระบวนการเปลี่ยนด่าน,การเล่น File AVI,ควบคุม Polygon ใน Screen สามมิติ การ Save game,การ Load Save ,การทำเมนูเกม,Loading,GameOver ในเกม Fighting เป็นต้น

Monster Vol6

อธิบายตัวเกมส์จริง จากเริ่มต้นจนจบ กว่า 2000 บรรทัด ละเอียดทุกขั้นตอน ด้วย VDO จำนวน 63 ขั้นตอนพร้อมคู่มือ
การบรรยายอย่างละเอียด 6 ชั่วโมงเต็มเทียบเท่าการอบรม
ทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง File model Source Code จริงประกอบในการบรรยาย
จาก Source Code บรรทัดแรกจนจบเกมส์
ที่นี่ ที่เดียวในไทย
ในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น

Terrain Vol8

หนังสือเรียนรู้การสร้างเกมสามมิติ พร้อมด้วย Code Game ตัวเกม + V.D.O สอน สร้างเกมได้จริงๆ ที่นี่ ราคาเพียง 150 บาท

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

เรียนรู้พื้นฐานภาษาซี ปูพื้นฐานด้วยตัวเอง

หลักสูตรสำหรับศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง กับภาษาสากลก้าวแรกที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้ Training ใน 1 วัน..ที่คุณก็ก้าวกระโดดได้จริง Training ทีละขั้นตอน Step by Step ฝึกเขียนโปรแกรม ที่บ้านของคุณ..!!

 • ไม่เสียค่าเดินทางในการอบรม คุ้มค่าและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
 • ดูซ้ำทบทวนจนเข้าใจ พร้อมโปรแกรมประกอบที่นี่เท่านั้นครับ
 • รับประกันเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเทียบโปรแกรมเมอร์ 100%

เรียนรู้ภาษาซีด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ซึ่งได้รับการบรรจุให้นักศึกษา ที่จะทำการเรียนการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องรู้ และนักพัฒนาทั่วโลกล้วนมีการเริ่มต้น จากภาษาซีแทบทั้งสิ้น

image

แม้คุณไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็จัดว่าเป็นโอกาศอันดีที่คุณ สามารถที่จะเรียนรู้เสมือนการอบรมจริง

มีการบรรจุให้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนในทุกสถาบัน ทุกมหาวิทยาลัยฝึกฝนเพื่อก้าวแรกในการเรียนรู้

การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองกับหลักสูตร ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ที่นี่ เท่านั้น

สร้างก้าวแรกในการเขียนโปรแกรม ได้อย่างแท้จริงและวางรากฐานด้วยตัวเองครับ

เรียนรู้การทำเว็บไซด์

เรียนรู้ภาษา HTML Graphic Web ปูพื้นฐานด้วยตัวเอง

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับเรียนรู้สร้างเว็บไซด์ HTML Web Design & Graphic สั่งซื้อได้ที่นี่ ปูพื้นฐาน WebMaster ในราคาถูกที่สุด แบบ Step by Step อย่างละเอียดทุกขั้นตอน อบรม HTML เสมือนจริง ที่บ้านของคุณ

 • ศึกษาเรียนรู้ทุกคำสั่งของภาษาโครงสร้างเว็บไซด์
 • ทำเว็บใช้งานได้จริง ด้วยตัวเอง
 • รับประกันเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมทำเว็บไซด์ได้ 100%

ศึกษาเรียนรู้ทุกคำสั่งของภาษาโครงสร้างเว็บไซด์ ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองใช้งานได้จริง ผสมผสานโครงสร้างเว็บไซด์กับการประยุกต์หน้าเว็บเพจกับกราฟิก เพิ่มความสวยงาม วันนี้คุณก็สามารถทำเว็บไซด์และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ด้วยตัวเอง ที่นี่เท่านั้น.. ศึกษาทุกคำสั่งเข้าถึงแก่นโครงสร้าง HTML สอนแบบทีละขั้นตอน เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคุณต่อยอดได้จริง....

image

VDO Traning ชุดนี้จะนำคุณไปเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ Static Webpage ซึ่งเป็นพื้นฐาน การออกแบบเว็บไซด์ที่ใช้ออนไลน์ในปัจจุบัน

ด้วยเทคนิคของ HTML ร่วมกับ Graphic ทำให้คุณเองก็สามารถทำเว็บไซด์สวยๆ ในระดับมืออาชีพได้เช่นกัน

เรียนรู้ PHP Web Application

การเขียนโปรแกรมแบบ server side script ด้วยภาษา PHP

ปูหลักสูตรสำหรับเรียนรู้ PHP Server Side Script ด้วย PHP เข้าใจง่ายใช้ได้จริง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้.. ปูพื้นฐาน Web Programmer ในราคาถูกที่สุด แบบ Step by Step อย่างละเอียดทุกขั้นตอน อบรม PHP เสมือนจริง ที่บ้านของคุณ

 • ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ webmaster ทั่วโลกนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์
 • ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์จนสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล
 • อัดแน่น..พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระดับ web programmer

เข้าถึงโครงสร้าง การใช้งานจริงของภาษา PHP ในระดับเดียวกับที่ใช้กับเว็บไซด์ชั้นนำทั่วไปเช่น facebook ที่คุณจะสามารถสร้างไอเดียในการสร้างเว็บไซด์ร่วมกับฐานข้อมูลพร้อมระบบใช้งาน ที่ใช้งานได้จริง ฉบับบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

image

เนื้อหาหลักสูตรเรียนรู้ PHP ด้วยตัวเอง....รายละเอียดการกว่า85ขั้นตอน

ท่านสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือการสร้างฐานข้อมูล บนเว็บไซด์ด้วยภาษา PHP

PHP open source โดยที่ เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ใดๆ ในการใช้ PHP เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ ลดต้นทุนและปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธิ์ Software

เราก็ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ หลักสูตร PHP ด้วยตัวเองไว้ที่นี่ครับ

เรียนรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล

เรียนรู้พื้นฐาน DATABASE ปูพื้นฐานด้วยตัวเอง

ปูพื้นฐานเรียนรู้ DATABASE ด้วยตัวเอง เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล จากพื้นฐานทีละขั้นตอน จนเข้าใจได้จริง ในรูปแบบ DVD Training สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ครับ

 • ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูล
 • เรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนทีละ step จนสามารถเข้าใจกระบวนในการออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • พร้อมทั้งการ Training ในส่วนของการใช้ โปรแกรมกลุ่ม DBMS ในการออกแบบฐานข้อมูล(Microsoft SQL Server)

เรียนรู้การออกแบบระบบฐานข้อมุลและ ER-Diagram ก้าวกระโดดและเข้าใจฐานข้อมุลได้ที่นี่ในราคาเพียงแค่ 150 บาทเท่านั้น

image

Database Concept Design ในรูปแบบ DVD Training

กว่า 60 ขั้นตอนพร้อมระบบจริง ในราคาเพียง 150 บาท

เรียนรู้ระบบเครือข่าย NETWORK

เรียนรู้ NETWORK CONFIG WITH CISCO IOS ด้วยตัวเอง

เรียนรู้ Network อย่างไร...? ชุด NETWORK Training ปูพื้นฐาน Network Admin ถูกที่สุดในไทย เปรียบเสมือนอบรม Network ที่บ้านของคุณ Training ใน 1 วัน..ที่คุณก็ก้าวกระโดดได้จริง พร้อม Software CISCO IOS สำหรับการทดลอง Configuration Switch Router Cisco

 • เรียนรู้ระบบเครือข่ายที่เราจัดทำอย่างละเอียด สำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐาน เพื่อการศึกษาการวางระบบเครือข่าย
 • ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน ตามแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้อย่างแท้จริง ที่นี่ครับ
 • เรียนรู้ Network พร้อมโปรแกรม Network Simulation สมจริงเสมือนอบรม Network ที่บ้านคุณ

เรียนรู้ปูพื้นฐานทำความเข้าใจ Network ด้วยตัวเอง ในราคาเพียง 150 บาท กว่า 100 ขั้นตอนในการทำ LAB NETWORK เพื่อเข้าใจพื้นฐาน Network

image

Cisco Network Simuration Configuration ในรูปแบบ DVD Training

กว่า 126 ขั้นตอนพร้อม LAB Network จริง ในราคาเพียง 150 บาท

DEMO GAME PRASANSOFT

สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้การสร้างเกมส์ที่นี่ จนสร้างเกมส์ด้วยตัวคุณเอง

Thai Shooter

Thai Shooter เกมส์กระสุนสังหารทรชน เกมส์ยิงแนว FPS เดินลุยยิง ถล่มโจรแบ่งแยกดินแดนใต้ ภารกิจที่คนไทยต้องจัดการเพื่อสันติภาพ และ ความสงบสุข บนแผ่นดินไทย

ยุทธภูมิชาติตระการ

เกมส์ Shooting Shartrakarn ยุทธการต่อต้านคอมมิวนิสต์ กับการซ่อนเร้นในเขาค้อ ทับเบิก ภูหินร่องกล้า เกมแนว FPS Shooter กับภารกิจในการทำลายล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ยุทธดับแผนนาซี

เกมส์ Sniper Nazi Zombie ยุทธการดับแผนนาซี แนว FPS เดินยิง เดินลุย ย้อนไป ในสงครามโลกครั้งที่ 2 นาซีเยอรมันยังทดลองลับ คุณต้องดับแผนนาซี ถล่มรังซอมบี้นาซีใต้ พร้อมจะลุยหรือยัง

DARK BIO

เกมส์ Darkbio Shooter เป็น เกมส์มหาสงคราม มนุษย์ กับ อมุนษย์ ประเภท FPS เกมส์ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบ 3 มิติ ภาพสวย รองรับระบบปฎิบัติการ Windows 10

IS Killer

IS Killer กับภารกิจในการทำลายล้างผู้ก่อการร้าย IS กลุ่มผู้ก่อการร้ายสุดโหดของโลก โดย อาบู บาการ์ อัล-แบกดาดี หัวหน้ากลุ่มผู้โหดเหี้ยมที่เราต้องกำจัด

สินค้าลิขสิทธิ์โดย PRASANSOFT

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550

วิธีการสั่งซื้อ
ช่องทาง
: ชำระเงินสำหรับโอนเงิน
บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 418-272-144-7
ชื่อบัญชี : ประสาน นาจำเริญ


ติดต่อสอบถาม แจ้งการชำระเงิน
สนใจสั่งซื้อติดต่ออีเมล์ :prasan@prasansoft.com
line ID : prasansoft.com
Facebook : prasansoft.com
โทร. 0926843725
เว็บไซด์ prasansoft.com

ทำการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยผ่านการดำเนินการจดทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แบบ พค. 0403

ทะเบียนเลขที่ 3369900049596

ลำดับที่ 1300558000224สินค้าทุกแผ่นผ่านการดำเนิน

จดทะเบียนลิขสิทธิ์

ได้รับอนุญาตร้านค้าลิขสิทธิ์

กรมทรัพสินทางปัญญา

ลำดับที่ 95315ผ่านดำเนินการ

ขออนุญาตจำหน่าย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 252/2558ผ่านดำเนินการ

ตรวจสอบและขึ้นทะเบียน

สถาบันรหัสสากล GS1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หากท่านพบเห็นแบะแสการละเมิดลิขสิทธิ์

โปรดแจ้งอีเมล์ prasan@prasansoft.com

ทางเว็บไซด์มีรางวัลในการแจ้งแบะแสนำจับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


มั่นใจในสินค้า ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 6