ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนฟรีออนไลน์
เรากำลังปรับปรุงห้องเรียนออนไลน์กว่า 500 Training

PHP Server Side Script

PHP Training ตอนที่ 35 การรับข้อมูลทางฝั่ง php server
PHP Training ตอนที่ 32 HTML Submit Example การส่งข้อมูลฝั่ง Client
PHP Training ตอนที่ 26 HTML Table
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตอนที่ 29 ทำความรู้จัก mysql database server
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตอนที่ 28 การส่งข้อมูลไปยัง web server..?

เรียนพื้นฐานการเขียนโปแกรมด้วยภาษา C

Basic C Programmer

เริ่มเขียนโปรแกรมและซอฟแวร์ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ไม่จำกัดวัย??
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c ตอน เรียนรู้คำสั่ง while
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c ตอน คำสั่ง for
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา c ตอนโครงสร้างต่างๆของโปรแกรม flow chart
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา c ตอน เงื่อนไขซ้อนกันหลายๆเงื่อนไข
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ตอน ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ตอน เรียนรู้การประกาศตัวแปรด้วย DevC++
เรียนภาษา C/C++ ด้วยตัวเอง ตอนที่ 62 ทำความรู้จักพอยเตอร์

SQL

SQL คืออะไรเบื้องต้น
ตัวอย่าง SQL
SQL มาจากคำว่า Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล
เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล
และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute)
เราจะใช้ SQL ทำอะไรได้บ้าง
ใช้ในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล
ใช้ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปยังฐานข้อมูล
ใช้ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
ใช้ลบรายการที่เราไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล
ใช้สร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่
ใช้สร้างตาราง(Table) ในฐานข้อมูล
ใช้สร้าง Stored Procedure ในฐานข้อมูล
ใช้สร้าง Views ในฐานข้อมูล
ใช้กำหนดสิทธิ์ให้กับตาราง (Table), Procedure และ Views
โดยแม้ว่า SQL เป็นมาตรฐานแต่ก็ยังมีหลาย เวอร์ชั่น ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ในแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วย
แต่โครงสร้างหลักในการ SELECT, INSERT INTO, UPDATE หรือ DELETE ก็จะมีโครงสร้างเดียวกัน
เราสามารถนำ SQL ไปใช้งานในระบบใดได้บ้าง
ใช้กับเว็บไซต์ เพื่อแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล DBMS ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Access, SQL Server, MySQL, Oracle
ใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูล RDBMS ไม่ว่าจะเป็น MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL และ Microsoft Access
ใช้ในการกำหนดในระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Tools) ที่เปิดช่องให้เราสามารถทำการใส่ หรือ ปรับปรุง SQL ได้ด้วยตัวเอง
ดังนั้นหากเราสามารถใช้งาน SQL ได้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจในการทำงานกับระบบฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น
อ่านความหมายของสิ่งที่ใช้งานได้อย่างลึกซึ่งขึ้นอีกด้วย

SQL คืออะไร
เจ้า SQL คืออะไร หละ จริงๆมันคือ Structured Query Language ซึ่งมันคือ ภาษา programming ที่ออกแบบมาเพื่อทำการจัดการข้อมูลที่อยู่ใน
relational database management system (RDBMS) หรือก็คือไว้สำหรับค้นหาข้อมูล เปลี่ยนแปลง เพิ่ม และ ลด ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีลักษณะเป็น column และ row
เราเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าถูกเก็บอยู่ใน table ด้วยความสามารถของ SQL เรายังสามารถสร้างตารางขึ้นมาใหม่ (create)
รวมถึง ลบ (drop) และเปลี่ยนแปลงค่า (alter) ของ table ได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำสั่ง SQL ประกอบไปด้วย
Data definition language – DDL ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
Data manipulation language – DML ใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน table
Data control language – DCL ใช้ในการกำหนดสิทธิการอนุญาติ
ทั้งหมดนี้อยู่ในขอบเขตของการทำ insert, query, update, delete, schema creation and modification และ data access control

SQL Syntax ภาษา SQL ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนประกอบต่างๆ เราเรียกส่วนเหล่านี้ตามรูปแบบเช่น
Clauses คือองค์ประกอบหนึ่งของ statement และ query (่ส่วนนี้เป็น Optional),
Expressions คือการสร้างผลลัพธ์ออกมาในรูป table ที่ประกอบด้วย column และ row จากข้อมูล
Predicates คือรูปแบบเงือนไขที่มีผลลัพธ์เป็น true/false/unknown หรือก็คือ Boolean นั้นเอง
Queries คือการดึงข้อมูลตามเงือนไข (clause) เป็นส่วนสำคัญใน SQL
Statements คือสามารถมีผลต่อโครงสร้างข้อมูล, จัดการข้อมูล trasactions, program flow, session
หรือแม้กระทั้ง วิเคราะห์ปัญหา โดยจำเป็นต้องจบด้วย semicolon (;) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีทุกครั้งสำหรับ SQL
Insignificant whitespace หรือช่องว่าง สำหรับใน SQL statement และ query จะไม่สนใจ
ทำให้ SQL สามารถเขียนในรูปแบบที่หลากหลายสวยงาม

MYSQL Replication

Mysql Replication Database Server
เรียนรู้ Mysql Database server Training ด้วยตัวเอง
การทำ Replicate MySQL
MySQL เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อาจทำงานได้ดี มีเสถียรภาพ มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย หาเอกสารอ้างอิงง่าย อีกทั้งยังถูกจับคู่กับ PHP ชนิดที่เรียกกันว่า ซี้ปึ๊ก กันเลยทีเดียว หมายถึงคำสั่งต่างๆ ของ PHP จะมีสามารถเรียกใช้ความสามารถของ MySQL ได้อย่างเด็มประสิทธิภาพทีเดียว ยิ่งหากได้ใช้ phpmyadmin อีกยิ่งเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย แถมหาก Run อยู่บน Apache อีก โอ้ว เข้าแก๊ง แต่ยังขาดหัวหน้าแก๊งไปได้ไม่ได้ นั่นคือ Linux โอ อย่างนี้ต้องเรียกว่า มาเป็นทีม อาจเรียกได้ว่าเป็น Dream Team หรือทีมในฝันของนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเลยทีเดียว ซึ่งทีมนี้มีชื่อเล่น ว่า LAMP (Linux, Apache MySQL, PHP)

MySQL สามารถทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Solaris, FreeBSD ทั้งแบบ 32 และ 64 Bit ซึ่งปัจจุบันที่กำลังเขียนอยู่นี้ Version 5.1.20 Beta Replicate MySQL ล่ะคืออะไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? หลายท่านรู้จักการ Backup ข้อมูล หากท่านรู้จักการทำ Mirror Disk นั่นแหละ ความหมายเดียวกัน ?
ฐานข้อมูลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บแอพลิเคชั่นนั้นใช้ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุก ๆ อย่าง ฐานข้อมูลก็ไม่ได้ถูกโหลดเข้า Memory ได้ทั้งหมด ก็ยังคงต้องใช้ Disk ซึ่งเจ้า Disk นี่แหละ ที่ชอบสร้างปัญหาให้กับระบบงานอยู่บ่อยครั้ง หากข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลการขายหน้าร้าน เกิดเรียกใช้งานไม่ได้ หรือหายไป ย่อมเกิดความเสียหายให้กับหน่วยงาน เป็นอย่างมาก จะดีไหมหากเรามีข้อมูลสำรองไว้ยัง Disk อีกก้อน หรือ Server อีกตัว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับการสูญเสียข้อมูล เพราะฉะนั้น เรามาลองทำ Replicate MySQL กัน สิ่งที่ท่านต้องมีการ

เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง หรือมากกว่า เครื่องแรกเรียกว่า Master เครื่องถัดไปเรียกว่า Slave.

Misrosoft Power BI

ทำกราฟข้อมูลง่ายๆด้วย Microsoft PowerBi

Power BI Desktop คืออะไร

Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผลด้วย Visualization  กราฟในรูปแบบต่างๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และไฮไลท์ก็คือ แสดงผลแบบเป็นแผนที่ได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้อีกด้วยทำให้เรา ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจ

Power BI Desktop สามารถเลือกแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง

ข้อมูลที่เราสามารถนำเข้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแหล่งดังนี้
  1. นำเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, XML, Text เป็นต้น
  2. นำเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL Server Analysis Services Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL
  3. Azure ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage เป็นต้น
Power BI Desktop ทำงานได้กับข้อมูลทุกๆ ด้าน

PowerBI Desktop ไม่ใช่นำมาใช้วิเคราะห์ด้านงานขายอย่างเดียว
สามารถนำไปใช้งานธุรกิจด้านต่างๆ ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการผลิต ด้านการเงิน บัญชี บุคคลากร การตลาด งานซ่อมบำรุง

Power BI Desktop มีมุมมองทั้งหมด 3 มุมมอง
PowerBI Desktop จะมีมุมมองหลักๆ ด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
Report View
Datasheet View
Relationships View
Report View
เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงผลรายงาน โดยมีเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Line Chart, Donut Chart, Treemap, Map, Fill Map, Guage, Card, MultiRow Card เป็นต้น
Power BI Desktop ช่วยให้คุณสามารถสร้างคอลเลกชันของการสอบถาม การเชื่อมต่อข้อมูล และรายงานที่สามารถใช้ร่วแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
Power BI Desktop ได้รวมเทคโนโลยีของ Microsoft ที่ได้รับการรับรอง เครื่องมือการสอบถาม การสร้างแบบจำลองข้อมูล และการสร้างภาพที่มีสิทธิภาพ
รวมถึงทำงานได้อย่างราบรื่นกับ บริการ Power BI ออนไลน์
ด้วยการผสมผสานPower BI Desktop (ซึ่งนักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปสามารถสร้างใช้การเชื่อมต่อข้อมูล แบบจำลอง และรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
เข้ากับ บริการ Power BI (ซึ่งรายงาน Power BI Desktop สามารถแชร์กับผู้อื่นได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและโต้ตอบกับรายงานเหล่านั้นได้)
ข้อมูลเชิงลึกใหม่จากโลกของข้อมูลช่วยให้ทำแบบจำลองข้อมูล สร้าง แชร์ และขยายได้ง่ายยิ่งขึ้น
นักวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่า Power BI Desktop เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง มีความยืดหยุ่น และสามารถเข้าถึงได้สูงเพื่อเชื่อมต่อและจัดรูปร่างโลกแห่งข้อมูล
สร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพและออกแบบรายงานที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบ

CSS

CSS เบื้องต้น
CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets
มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ของ CSS
CSS มีประโยชน์อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่
1.ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารก็สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับหนึ่ง และแยกระหว่างเนื้อหากับรูปแบบในการแสดงผลได้อย่างชัดเจน
2.ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
3.สามารถกำหนดรูปแบบการแสดผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้ายหรือเหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
4.ช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะกับสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5.ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

แนะนำภาษา PYTHON

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ด้วยตัวเอง ตอนที่ 01
เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Python ด้วยตัวเอง ตอนที่ 02
เรียนรู้การเขียนโปแกรมด้วยภาษา Python ตอนที่ 03
Basic Coding Python ตอนคำสั่ง import
ภาษา Python คืออะไร
Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
ภาษา Python นั้นสร้างโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1991
Python นั้นเป็นภาษาแบบ interprete ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะทำให้โค้ดอ่านได้ง่ายขึ้น
และโครงสร้างของภาษานั้นจะทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java
ซึ่งภาษานั้นถูกกำหนดให้มีโครงสร้างที่ตั้งใจให้การเขียนโค้ดเข้าใจง่ายทั้งในโปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่

ประวัติของภาษา Python
ภาษา Python นั้นกำเนิดขึ้นในปลายปี 1980 และการพัฒนาของมันนั้นเริ่มต้นใน December 1989
โดย Guido van Rossum ที่ Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) ในประเทศเนเธอร์แลนด์
เนื่องในผู้ประสลความสำเร็จในการสร้างภาษา ABC ที่มีความสามารถสำหรับการ exception handling
และการติดต่อผสานกับระบบปฏิบัติการ Amoeba ซึ่ง Van Rossum นั้นเป็นผู้เขียนหลักการของภาษา Python
และเขาทำหน้าเป็นกลางในการตัดสินใจสำหรับทิศทางการพัฒนาของภาษา Python

Node

ทำความรู้จัก node.js เบื้องต้น
เรียนรู้ node.js ด้วยตัวเอง ตอนที่ 02
เรียนรู้ node.js ด้วยตัวเอง ตอนที่ 03
เรียนรู้ node.js ด้วยตัวเอง ตอนที่ 05


เทคโนโลยีฝั่ง Server Side ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา JavaScript
เดิมทีภาษา JavaScript ทำงานฝั่ง Client เป็นหลัก แต่จริงๆแล้ว NodeJS เป็น Client หรือ Server ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแอพนั้น แต่จุดตั้งต้นเริ่มมาจาก Server Side เป็นหลัก
ผู้สร้าง คือ คนนี้แหละครับ
Ryan Dahl เขาว่าคือพ่อมด แฮรี่ ที่มาร่ายเวทย์ด้วยภาษา JavaScript
NodeJS คือ JavaScript มีการ Complied เป็น Byte Code ด้วย V8 Engine ของ Google
Debug ได้ ต่างจาก JavaScript ในยุคแรกๆ ทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
รันได้บนทุกระบบปฏิบัติการยอดนิยม
มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Non - Blocking I/O
ปัจจุบันเติบโตเร็วมาก มี Library แล้ว 235,745 Package ข้อมูล ณ วันที่ 2/2/2016
ปัจจุบัน NodeJS ถูกนำมาทำเป็น Web Server , Mobile Hybrid , IOT , Webkit , TVOS ,OS อื่นๆอีกมาก เรียกได้ว่าเข้าถึงได้หลากหลายเทคโนโลยี
เหตุผลที่ได้รับความนิยมหลักๆคือ
เขียนโค้ดเข้าใจได้ง่าย
มี Library ฟรีมากมาย
ใช้ทรัพยากรน้อย
เรียนรู้ได้เร็วสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกๆระดับ

Dark Basic สำหรับ Game Programmer

พัฒนาเกมส์ด้วย Dark Basic Software

วิธีการติดตั้งโปรแกรม สำหรับสร้างเกมส์
วิธีสร้างโปรเจ็คเกมส์
วิธีสร้างไฟล์สำหรับตัวเกมส์ game exe
การดีบักข้อมูล สำหรับการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม สร้างเกมสามมิติ

Dark Basic สำหรับ Model Game Programmer

พัฒนาเกมส์ด้วย Dark Basic Software

การนำโมเดลจากโปรแกรม3D เข้าสู่ตัวเกม
ตัวอย่างการสร้างเกม FPS Shooter ตอนที่ 1
การเชื่อมต่อโปรแกรม 3D
Assignment Joint ให้กับตัวละครโมเดลเกม
การควบคุมตัวละครในเกม

Introduction to Dark Basic Game

Dancing Game

วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 1 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 2 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 3 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 4 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 5 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 6 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 7 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 8 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 9 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing ตอนที่ 10 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing style ตอนที่ 11 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing style ตอนที่ 12 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing style ตอนที่ 13 (เกมเต้น)
วิธีการสร้างเกมแบบ dancing style ตอนที่ 14

เรียนพื้นฐาน 3D program

Basic 3D Max Studio

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 1 Overview 3DMax

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 2 Command Panel
แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 3 Standard Primitives


แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 4 ExterndPrimitives


แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 5 วัตถุสำเร็จรูปสำหรับงานสถาปัตย์กรรม


แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 6 Viewport


แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 7 ควบคุม Viewport

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 8 การเคลื่อนย้ายวัตถุ


แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 9 Vertex

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 10 การแก้ไขวัตถุพื้นฐาน

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 11 Editable Poly

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 12 Extrude

แนะนำการใช้งานโปรแกรม 3D Max ตอนที่ 13 Bevel