หนังสือ A.I+ VDO Tranning เจาะลึกการสร้าง A.I


เรียนรู้การใช้คำสั่งทางด้าน A.I เพื่อสร้างเกม

หนังสือ การเขียนโปรแกรม A.I + VDO สอน

+Source code ตัวอย่างครบครันใช้งานได้จริง

ประยุกต์ใช้ได้ทุกแนวเกม ระดับมืออาชีพ

หนังสือใช้ได้กับขั้นตอนในการสร้างเกมสามมิติ ทุกแนว
การควบคุมความรู้สึก นึกคิดและตัดสินใจให้ศรัตรู
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการทำ Animation กับการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบตัวละครที่สมบูรณ์แบบ ในรูปแบบของหนังสือ + VDO สอน
ถึง 30 ขั้นตอน
ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้การสร้างเกมได้ด้วยตนเอง

สารบัญหนังสือ เบื้องต้น ดังนี้

PART 1 Introduction AI

ประวัติความเป็นมาของ ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรในทางทฤษฏีคอมพิวเตอร์

นิยามของปัญญาประดิษฐ์

ทำไมต้องเป็นหนังสือ การเขียนโปรแกรมสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมสามมิติ

PART 2 Dark Basic Game Engine

เกริ่นนำ การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมสามมิติ  ด้วยคำสั่งภาษา Dark Basic

ทำความรู้จักประวัติ Dark Basic Game Engine

แนะนำการใช้งาน  Dark Basic Game IDE

ทดลองเขียน source code เพื่อสร้างโปรแกรมแรกของเรา

PART 3 AI Command Group

Ai Setup Group

Ai Player Group

Ai Entities Group

Ai Entities Set Parameters Group 

Ai Entities Actions Group

Ai Entities Get Parameter Group

Ai Obstacles Group

Ai Waypoints Group

Ai Paths Group

Ai Zone Group

Ai Sounds Group

Ai Team Group

AI Container Group

Ai Debug Commands Group

PART 4 AI  Command & Parameter

AI All Command  Parameter

PART 5 AI Command Apply in Game

ขั้นตอนแรก  ภาพรวมของระบบในเกมสามมิติ

ขั้นตอนที่ 2  การอ่านพิกัดในโลกของเกมและการจัดการท้องฟ้า

ขั้นตอนที่ 3 เรียนรู้การ Set up ระบบ AI เกมสามมิติ

ขั้นตอนที่ 4  เรียนรู้การมองเห็นของตัวละครศรัตรูในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 5  กำหนดคุณสมบัติเต็มรูปแบบในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 6 การสร้างเส้นทางเดินลาดตระเวนของศรัตรูด้วยการใช้ AI Path Patrol

ขั้นตอนที่ 7 การอ่านการเคลื่อนที่ และการ Debug นอก Do..LOOP ใน AI Path Patrol

ขั้นตอนที่ 8 การสร้างระบบ AI  แบบ Direct Integration เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 9  Debug ระบบ AI  ด้วยการใช้คำสั่งในกลุ่ม Debug
โดยวางไว้ภายใน DO..Loop

ขั้นตอนที่ 10 การ Random สุ่มการเดินระหว่างค่าที่เรากำหนด
โดยการใช้คำสั่งในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 11 เรียนรู้  การอ่านการเคลื่อนที่ของตัวละครด้วยคำสั่ง ในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 12  เรียนรู้การสร้าง ZONE ในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 13  เรียนรู้การทำงานกับสิ่งกีดขวาง ในระบบ AI

ขั้นตอนที่ 14  เราจะมาทำการเรียนรู้การอ่านความคิดตัวละครศรัตรู  
ด้วย AI Get Entity State$

ขั้นตอนที่ 15 เราจะมาทำการเรียนรู้การ Debug ใน Do..Loop ด้วย AI Get Entity Action$

ขั้นตอนที่ 16 การใช้คำสั่ง FOR สำหรับจัดการกับศรัตรูปริมาณมากๆ

ขั้นตอนที่ 17 เริ่มทำการจัดการควบคุมตัวละครศรัตรูให้หยุดและเดินด้วยเงื่อนไข 

ขั้นตอนที่ 18  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่น

ขั้นตอนที่ 19  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่น ท่านั่ง

ขั้นตอนที่ 20  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่นหลบไปทางขวาและโจมตี

ขั้นตอนที่ 21  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่นหลบไปทางซ้าย

ขั้นตอนที่ 22  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่นหมอบ

ขั้นตอนที่ 23  การสั่งให้ตัวละศรัตรูโจมตีผู้เล่น และถอยกลับ

ขั้นตอนที่ 24  AI ระบบทีมของผู้เล่นสิ่งที่คุณจะได้รับ จาก VDO Tranning AI ชุดนี้.
-Source Code Program AI ทั้ง 30 ขั้นตอน
-VDO Tranning AI ทั้ง 30 ขั้นตอน
-โมเดลประกอบทั้ง 30 ขั้นตอน
-VDO สอนการใช้งาน Darkbasic
- พร้อมโปรแกรมพัฒนาและเครื่องมือประกอบ