จำหน่ายในรูปแบบ Digital Download

ในรูปแบบ Digital Download กับขั้นตอนง่ายๆผ่านระบบ FTP ของเรา

การใช้ Software Transfer File Server ขั้นตอนที่ 1 Download Filezilla


การใช้ Software Transfer File Server ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งInstall Filezilla


การใช้ Software Transfer File Server ขั้นตอนที่ 3 การใช้งาน Filezilla