ตรวจสอบส่งสินค้า

มั่นใจไม่มีโกงครับ อัพเดตล่าสุด 19-06-2018

  ชื่อผู้รับสินค้า มิถุนายน 2561
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ อำนาจ
1
อ ศรีราชา จ ชลบุรี EU728153575TH
2 คุณ สมศักดิ์
1
จ สมุทรสาคร EV019312725TH
3 คุณ ประเทือง
1
อ บ้านบึง จ ชลบุรี EU701345316TH
4 คุณ ภัทราวุธ
1
อ สามพราน จ นครปฐม EU701382455TH
5 คุณ วัชรพงษ์
1
จ สุรินทร์ EU701382424TH
6 คุณ รัตนะ
2
จ สุราษฎธานี EU701382438TH
7 คุณ จันจิรา
2
จ สมุทรปราการ EU701351719TH
8 คุณ ณัฐพล
1
กรุงเทพ EU701353241TH
9 คุณ สิทธิ์ศักดิ์
1
อ่างทอง EV01916548TH
10 คุณ ณัฐพล
1
กรุงเทพ EV019165491TH
11 คุณ วิภารัตน์
1
นครนายก EV0191655505TH
  ชื่อผู้รับสินค้า เมษายน 2561
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ วัฒนา ร่มเพราะ
1
เขตบางนา กรุงเทพ EU726718019TH
2 คุณ วีรฐา เจริญวัฒนา
1
เขตจตุจักร กรุงเทพ EU726718022TH
3 คุณ ธีระพัทธ์ ธัมอุทัยพร
4
เขตบางนา กรุงเทพ EU726718005TH
  ชื่อผู้รับสินค้า มีนาคม 2561
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ นัทธ์สุดา เคนอำพัน
1
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ EU727485284TH
2 คุณ ธรรมพงศ์ มูลเสนา
20
อ เมือง จ เชียงใหม่ EU699680152TH
3 คุณ นนทวิชญ์ วารี
1
มหาวิทยาลัยนครพนม EU699680166TH
4 คุณ รัชนีกร เชิ้อคมตา
1
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ EU727485275TH
5 คุณ อดิศร เพิ่มพูนทรัพย์
1
เขตจตุจักร กรุงเทพ EU727485267TH
6 คุณ สุปวัฒน์วงศ์ สุวรรณเทพ
1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ EU727485253TH
7 คุณ จำนงค์ สุขใส
1
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ED346897035TH
8 คุณ ภูริวัฒฑน์ กุลเกษ
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ EU752931412TH
9 คุณ สุพัฒน์. รูปสม
2
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี EU725931409TH
10 คุณ ธรรศพงศ์ มูลเสนา
4
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EU699691671TH
11 คุณ ไชยยันต์ วงศาโรจน์
1
เขตดินแดง กรุงเทพฯ EU699691708TH
12 คุณ อมรรัตน์.ฝ่ายจัดซื้อ
1
บริษัทไร่นายจุล EU699691685TH
13 คุณ จักรกฤษณ์ หีบแก้ว
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี EU699691699TH
14 คุณ ธีรวัจน์
3
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ED378344934TH
15 คุณ วงศ์วลิต สถาวรโชิวัฒน์
1
อ สิเกา จ ตรัง ED378344948TH
         
  ชื่อผู้รับสินค้า กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ศุภกฤษ์ สกุลรัตน์
1
อ.เมือง จ.กระบี่ EU701449903TH
2 คุณ จอมพล ตาจันทร์พันธ์
1
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษณ์ธานี EU701449917TH
3 คุณ นูรมา อาบูเส็ง
1
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง EU726187695TH
4 ครูสุชาดา ธนาเวช
1
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี EU726187704TH
5 คุณ สุธาสินี. ทานะมัย
1
บ.เอเซี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด EU700518125TH
6 คุณสิทธิ สารสินพิทักษ์
4
อ ห้วยยอด จ ตรัง ED336713580TH
7 คุณ นันทกร ชยางกูร
1
เขตหนองจอก กรุงเทพ ED336713593TH
8 ครูกิติมา เพชรทรัพย์
1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา EU700552507TH
9 คุณ ภูริวงศ์ คุ้มญาติ
2
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี EU700552515TH
10 คุณ อรัญ คชหิรัญ
2
เขต ธนบุรี กทม EU700552524TH
11 คุณ ธันยวัฒน์ เสพสุข
1
แขวงลาดพร้าว กรุงเทพ ED700552498TH
12 คุณ ชุมพล บุญเอี่ยม
15
กสท โทรคมนาคม บางรัก
สี่พระยา กรุงเทพ
EU700879953TH
13 คุณ ดนุพล สีนิล
1
เขต.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ EU700876967TH
14 คุณ ภาคภูมิ ชาวกงจักร์
1
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี EU726774815TH
15 คุณ ณัฏฐชัย รอดโฉม
1
เขตสายไหม กทม. EU726774832TH
16 คุณ ทรงวุฒิ สายทอง
1
เขตสายไหม กทม. EU726774829TH
17 คุณ ภูริวัฒฑน์ กุลเกษ
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ EU699851413TH
18 คุณ ภูวนาถ ภู่พันธ์กุล
1
แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพ EU700881998TH
19 คุณ ดาวรุ่ง โพธิ์มณี
2
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี EU726779565TH
20 ミスト マーク
1
Japan Digital Download
21 ครู ไกรศร รูปเรียบ
1
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย จังหวัดพะเยา EU726781215TH
22 คุณจักรกฤษณ์ คำเครือ
1
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี EU699959534TH
23 คุณ นฤบดี เย็นใจ
2
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น EU699959525TH
24 ร้านสุขประเสริฐเซอร์วิส
4
บางพลัด กรุงเทพฯ EU699959503TH
25 คุณดิษฐพงษ์ สะตะ
8
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น EU699959517TH
         
  ชื่อผู้รับสินค้า มกราคม 2561
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ กนกศักดิ์ ปวงคำ
3
อ.บางพลี สมุทรปราการ ED285282203TH
2 คุณ จักรภัทร สุขกลับ
1
มจธ. บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ED285282217TH
3 คุณ ธนวัฒน์ ถาดพลกรัง
1
บ.ซันร้อยแปด จำกัด ED285282225TH
5 คุณ จักรี เซียวสกุล
1
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ED285254370TH
6 คุณ เชิดศักดิ์ อู่ปัญญา
8
อ.เมือง จ.สมุทปปราการ ET350812314TH
8 คุณ วรเพชร เรืองพรวิสุทธิ์
2
แขวงมีนบุรี กรุงเทพ ET350828756TH
9 คุณ ศิวกร ขันทอง
1
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ET350828711TH
10 คุณ กมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล
1
รร.แกลง"วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง ED315441529TH
11 คุณ ศุภกฤต กิจสงวน
1
อ.สามพราน จ.นครปฐม ED315441515TH
12 คุณ เดชชาติ เอื้อกิจ
1
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น EU700542337TH
13 คุณ ณัฐพงษ์ กิบุญมา
1
เขตบางพลัด กรุงเทพ EU700542323TH
14 คุณ ชวิศ วรสันต์
4
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ED315453575TH
15 คุณ ธันยธีร์
4
แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ ED315453561TH
  ชื่อผู้รับสินค้า ธันวาคม 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ อรวรรฌ ทองเล็ก
12
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี EU021875574TH
2 คุณ ณัฐวุฒิ เตชะศรีบูรพา
1
อ เดิมบางนางบวช จ สุพรรณบุรี EU018849415TH
3 คุณ ตะศินัย ชูเกตุ
1
เขตบางซื่อ กรุงเทพ EU018849407TH
4 คุณ อรวรรณ ทองเล็ก
2
อ สามโคก จ ปทุมธานี EU021875574TH
5 คุณ อำนาจ ดลไพร
1
เขตบางเขน กรุงเทพ ET349068001TH
6 คุณ พรีณัฐ แย้มดวง
1
อ พุทธมณฑล จ นครปฐม ET349067995TH
7 คุณ สุรัฐ สุวรรณสิทธิ์
1
อ ตากฟ้า จ นครสวรรค์ EU019204601TH
8 คุณ วิรุฬห์ วโรดมปราโมทย์
5
เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพ EU019204589TH
9 คุณ อิดเรก ธรรมวงษ์
3
อ เมืองระยอง จ ระยอง EU019204601TH
10 คุณ สฤษดิ์ ศรีบางไทร
2
เขตบางซื่อ กรุงเทพ EU022040576TH
         
  ชื่อผู้รับสินค้า พฤศจิกายน 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ มานบ สนแย้ม
1
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ET415648821TH
2 ร.ต.อ.ธงชัย ชินทวัน
2
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ED236205528TH
3 คุณ พีรณัฐ แย้มดวง
11
อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม EU020834105TH
4 คุณ สุขุมาภรณ์ โชติแก้ว
1
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ET822386945TH
5 คุณ สิริภาส ผลาเลิศ
1
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ET822386954TH
6 คุณ เบญจะ จันทร์สวัสดิ์
1
CAT Telecom Thailand ET822390083TH
7 คุณ เฉลิมพล เสี่ยมทรัพย์
3
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ET735354833TH
  ชื่อผู้รับสินค้า ตุลาคม 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ นันธพงศ์ เกื้อกูล
4
อ ห้วยยอด จ.ตรัง ET350653459TH
2 คุณ คเชนทร์ สวยรัตน์
2
อ.เมือง จ.นนทบุรี ET350653462TH
3 คุณ จักรพล วงศ์มูล
1
เขตบางบอน กรุงเทพ ET350653476TH
4 คุณ ชินภัทร กลับชม
1
อ.ลำลูกกา จ ปทุมธานี ET350653480TH
5 คุณ วุฒิเด ม้าทอง
1
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ET211787847TH
6 คุณ จักรพล วงค์มูล
1
แขวงบางบอน กรุงเทพ ET211797855TH
7 คุณ อนนัตน์ ศุกฤกษ์
1
อ อุทัย จ อยุธยา ED177330227TH
8 คุณ นภัสรพี จันที
1
อ เมือง จ ขอนแก่น ED177330235TH
9 คุณ ศักรินทร์ ศิรารักษ์
1
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ED177330213TH
10 คุณ อภิมุข พิมลรัตน์
1
เขตคลองสาน กรุงเทพ ED177497258TH
11 คุณ กมลภพ ทำนุ
2
อ เมืองยาง จ นครราชสีมา ED177497244TH
12 จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ ลุยทอง
2
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ED189378726TH
13 คุณ วสันต์ ชิดสนิท
1
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ED189378730TH
14 คุณ คงสิทธิ์ เดชานุภากรณ์
1
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ET350726712TH
15 คุณ ธนภูวพัศ เกวะระ
1
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ET350726726TH
16 คุณ สังวร แสดใหม่
3
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ET350726709TH
17 คุณ สังวร แสดใหม
1
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ED202448049TH
18 คุณ รัฐกร อารีรัมย์
2
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ED202448021TH
19 คุณ ปรีชา อับดุลเลาะมาน
1
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ED202448035TH
20 ว่าที่ ร.ต.สรรพสิทธิ์. ชมภูนุช
1
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ET415585724TH
21 คุณ ศุภวิชญ์ ผลจันทร์
2
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ET415585738TH
22 คุณ กนก. หยงเฮง
1
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ED202491577TH
23 อาจารย์ บัณทิต ชินผา
1
อ หาดใหญ่ สงขลา ED202491585TH
24 คุณ ณรงค์ฤิทธิ์ ชัยชื่อ
2
อ เมือง จ เชียงใหม่ ED202491563TH
25 คุณ ฐิติพร กังวานสุระ
1
อ พุทธมณฑล จ นครปฐม ED202491603TH
26 คุณ ณัฐเศรษฐ อัมรนันทร์
1
อ เมือง จ อุตรดิตถ์ ED202491594TH
         
  ชื่อผู้รับสินค้า กันยายน 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ภาณุวัฒน์ ศรีกุลวงค์
2
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ET735185009TH
2 คุณ เอกวุฒิ วุฒิพงค์
2
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ET735185012TH
3 คุณ ทิพวรรณ อ่องน้อย
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ET735184992TH
4 คุณ กาญติมา นกแก้ว
1
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ET735184975TH
5 คุณ พิทวัส มีชะคะ
1
อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี ED155030217TH
6 คุณ บรรเจิด พุ่มพันธ์สน
1
อ ดอนเจดียร์ จ สุพรรณบุรี ED155030203TH
7 คุณ นิรนุช
1
อ เมือง จ พะเยา ED155030194TH
8 คุณ สามารถ พืชทองหลาง
1
อ พานทอง จ ชลบุรี ET415554832TH
9 คุณ ประจักษ์ ปานแฟง
2
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ET414886100TH
10 คุณ พิพัฒน์ สังข์วิเศษ
3
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ET414886113TH
11 คุณ วีระพล คล้ายเดือน
1
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ET565616152TH
12 คุณ สมภพ หลายพัฒน์
1
เขตดอนเมือง กรุงเทพ ET414886127TH
13 คุณ กัมปนาท เรืองรายวัน
1
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ET415705047TH
14 คุณ ดำรงค์ศักดิ์ พ่อค้า
1
บ.แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จก. ET414941680TH
15 Toey
1
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ET414867525TH
16 คุณ โยธิน งามสกุล
1
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ET414867539TH
17 คุณ จิราวรรณ โกช่วย
1
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ET414867511TH
         
  ชื่อผู้รับสินค้า สิงหาคม 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ไวยวุฒิ แม้นสุรางค์
4
อ เมือง จ ชุมพร ET000858505TH
2 คุณ กนกวรรณ
2
เขต บางรัก กรุงเทพ ET000858519TH
3 คุณ จารุณี เสริมพานิชกิจ
6
เขตมีนบุรี กรุงเทพ ET000858496TH
4 คุณ ศรายุทธ ธิบดี
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ET516880249TH
5 คุณ จุฑามาศ เอมชาวนา
1
เขตบางบอน กทม ET183745135TH
6 คุณ มีชัย หวังศุภกิจโกศล
1
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ED144472267TH
7 คุณ สมพงษ์ เอี่ยมธาดานัย
1
เขตประเวศ กรุงเทพ ED144472275TH
8 คุณ วริษา ไชยศรีสุทธิ์
1
อ เมือง จ ชลบุรี ED144472284TH
9 คุณ วรวิทย์ วงศ์ษาพันธ์
3
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ED144442606TH
10 คุณ ณัฐพงษ์ แซ่แจว
3
เขต ประเวศ กทม. ED144442910TH
11 คุณ สมมาตร คำแสง
1
เขต ดินแดง กทม ET521202801TH
12 คุณ มนต์ชัย อัมพวานนท์
3
อ เมือง จ สุพรรณบุรี ET521202815TH
13 คุณ ชมพูนุช เลาหลาย
2
อ เมือง จ น่าน ET521202829TH
14 คุณ ณัฐกานต์ จุตกฤษฎ์
1
อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี ET521237125TH
15 คุณ ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม
1
อ เมือง จ เชียงใหม่ ET521237139TH
16 คุณ พิพัฒน์ สังข์วิเศษ
2
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ET521237142TH
  ชื่อผู้รับสินค้า กรกฎาคม 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ โชคอนันต์ ปังเกตุ
1
แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร EX234201086TH
2 คุณ อนวัช สุภาพจน์
1
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) EX234201024TH
3 คุณ กรภพ กุฎแก้ววิเศษ
1
อ.เมือง จ.สุรินทร์ EX234201038TH
4 คุณ หิรัญพัฒน์ เรืองไชย
3
แขวง/เขต สะพานสูง กทม EX234201069TH
5 คุณ พฤทธิ์ พินโย
4
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี EX234201055TH
6 คุณ สมภัทร์ ประสงค์เกียรติ
1
บริษัท เค.วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด EX234201041TH
7 คุณ ธรรมนูญ สุขกลับ
1
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี EX234201072TH
8 คุณ ฐากูร ศรีพุ่ม
1
อ.พระประแดง ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ ET228529990TH
9 คุณ นพรัตน์ เพ็ชรแก่น
1
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ET228530026TH
10 คุณ วรศักดิ์ ชีพจำรูญ
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ET228530012TH
11 คุณ ธนวัฒน์ ไต่เมฆ
1
ต.ตะพง. อ.เมือง จ.ระยอง. ET228529986TH
12 คุณ พรรณี หอมใจมั่น
1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ET228530009TH
13 คุณ นราวิทย์ ทับโมด
1
อ เมืองนครปฐม จ นครปฐม ED108885115TH
14 คุณ ปรัชญา ประภาวัด
1
อ นครชัยศรี จ นครปฐม ED108885124TH
15 คุณ พัฒนพล เผ่าสำราญ
1
อ ปราณบุรี จ ประจวบคีรีขันธ์ ED108885107TH
16 คุณ มีโชค ตั้งตระกูล
1
อ เมือง จ ขอนแก่น ED108885098TH
17 คุณ สมชาย มิ่งวัฒนา
15
อ เมือง จ นครพนม ED108885084TH
18 คุณ ปัจจุธร จันทร์หล้า
2
อ เมือง จ เลย EX234168796TH
19 คุณ พิภักดี พวงจิตร
1
เขตดินแดง กรุงเทพ EX234168765TH
20 คุณ กิติ ไตรพรกนกรัตน์
1
เขตหนองแขม กรุงเทพ EX234168779TH
21 คุณ ธีรวัฒน์ นิลจำรัส
1
อ อยุธยา จ อยุธยา EX234168782TH
22 คุณ วรวิทย์ ปานเครือ
2
เขตหนองแขม กรุงเทพ EX234168805TH
23 คุณ ราตรีบุญส่ง
3
อ สามโคก จ ปทุมธานี EX234168819TH
24 คุณ เกรียงศักดิ์ แซ่เตียว
7
อ พระสมุทรเจดีย์ จ สมุทรปราการ EX234168822TH
25 คุณ อังคณา ทักษิณาชัย
1
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา EX234167711TH
26 คุณ ชัยวัฒน์ ประเสริฐกิจพันธุ์
1
เขตบางกะปิ กรุงเทพ EX234167708TH
  ชื่อผู้รับสินค้า มิถุนายน 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ ประทาเทพ ทัพเนตร
1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ EX226880015TH
2 คุณ อภิสิทธิ์ มีสุข
1
อ. เมือง จ. สมุทรปราการ EX226879975TH
3 คุณ ณัฐพงษ์ พาพินิจ
1
เขตวัฒนา กทม EX226879984TH
4 คุณ สุทธิเดช บุตรพิเศษ
1
เขตดอนเมือง กรุงเทพ EX226879998TH
5 คุณ ชนาธิป ม่วงสถาน
1
เขตบางซื่อ กรุงเทพ EX226880007TH
6 คุณ ศุภชัย อดทน
1
เขตหนองจอก กรุงเทพ EX226879953TH
7 คุณ รัตนภูมิ มิตรวงค์
1
เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก EX226879940TH
8 คุณ กิติภูมิ ผิวอ่อนดี
3
อ เมือง เชียงใหม่ EX226879922TH
9 คุณ ธนยุทธ นิลลานนน
3
อ เมือง จ จันทบุรี EX226879967TH
10 คุณ เกียรติศักดิ์ พิกุล
1
เขตคลองสามวา กรุงเทพ EX226891954TH
11 คุณ อรทัย ปานง่อม
1
อ เมือง จ เพชรบูรณ์ EX226891968TH
12 คุณ นนทยา ณ สงขลา
1
เขตสวนหลวง กรุงเทพ EX226891923TH
13 คุณ คมสัน ไต๋สกุล
1
อ ท่าวุ้น จ ลพบุรี EX226891910TH
14 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ
1
อ เมือง จ สิงห์บุรี EX226891945TH
15 คุณ อิทธิพล อินกุล
1
เขตบางเขน กรุงเทพ EX226891906TH
16 คุณ ณัฐภัทร. ใจหาญ
1
แขวงวังทองหลาง กทม ER987112912TH
17 คุณ วรัญญา ม่วงมั่งมี
1
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ET228687823TH
18 คุณ ปัทวิกร หลอดแก้ว
2
คลองหลวง จ.ปทุมธานี ET228687837TH
19 คุณ ชลกานต์ อินต๊ะ
1
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ER987112909TH
20 คุณ จันทสุภา ศรีจันทรอ่อน
1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ER987112909TH
21 คุณ อภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง
1
อ เมือง จ อุดรธานี ET228532013TH
22 คุณ ปัญญาพล เพชรจำรัส
1
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ET228532702TH
23 คุณ ฐานิยา. งามศิริ.
1
โรงเรียนวัดดอนทอง ET228532693TH
24 คุณ พนิตนันท์ ชัยพิทักษ์
1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ET228137517TH
25 คุณ นฤบดี เย็นใจ
1
อ เมือง จ ขอนแก่น ET228137525TH
26 คุณ ยุทธการ อินศร
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ET228137548TH
27 คุณ สุวัฒน์ รักษาไพร
1
อ พิมาย จ นครราชสีมา ET228137534TH
  ชื่อผู้รับสินค้า พฤษาคม 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1 คุณ จิรากร น้ำเพ็ชร์
6
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ED052025921TH
2 คุณ พัชรเมศร์ พงศ์ธนวิศาล
2
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ED052925949TH
3 ณัฐพงษ์ มักเจริญ
9
เขต หนองแขม กรุงเทพ ER805157815TH
4 คุณ ขวัญ ฐายา
3
เขต วัฒนา กทม. ED052025966TH
5 คุณ Teetree JP
1
เขตบึ่งกุ่ม กทม ED052025952TH
6 คุณ ณัฐพงศ์ เพชรสี
1
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ED052025935TH
7 คุณ จิรากร น้ำเพ็ชร์
2
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ER805154629TH
8 คุณ มานะศักดิ์ ธนะดีชูเกียรติ์
1
โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ สุราษฎ์ ER805154646TH
9 คุณ สิริวิมล พุทธิชาติไพโรจน์
1
เขตพระโขนง กทม. ER805154632TH
10 คุณ เสาวรส คงขำ
1
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ER805154615TH
11 คุณ นภาภรณ์ พูลกิจ
1
แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกุ่ม กทม ER805154601TH
12 คุณ ณัฐพงษ์ มักเจริญ
2
เขต หนองแขม กรุงเทพ ED052058235TH
13 คุณ บัณฑิต ดิษฐ์บรรจง
1
อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี ED052058244TH
14 คุณ ไตรรัตน์ พุทธิยาวัฒน์
3
อ.เมือง จ.ลำปาง ED052058213TH
15 EZ Admin Traning
6
เขตบีงกุ่ม กทม ED052058227TH
16 วิทวัส ทรัพย์พจน์
1
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ EX233246280TH
17 คุณกัมปนาท คูศิริรัตน์
3
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ER608203365TH
18 ธีรยุทธ เต้าโรจนวงศ์
1
อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช EX233246276TH
19 นาย ประทาเทพ ทัพเนตร
2
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ER806203388TH
20 ชณัฐ สิมะชัย
2
คลองสาน ธนบุรี กทม ER806203374TH
21 คุณ ธวัชพงษ์ พิทักษ์
1
อ เมือง จ นครราชสีมา EX233246293TH
22 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ
7
อ เมือง จ สิงห์บุรี EX233246302TH
23 คุณ พุฒิพงศ์ อุปเสน
4
อ เมือง จ ลำพูน EX233246316TH
24 คุณ ณัฏฐา ผิวมา
4
อ เมือง จ นนทบุรี EX233246320TH
  ชื่อผู้รับสินค้า เมษายน 2560
จำนวน/แผ่น
ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัส EMS
1. คุณ ภมิตา ขวัญ
4
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ EP916445758TH
2. คุณ บุญยพงษศ์ บุญเวช
1
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ EP916445744TH
3 คุณ อานนท์ เกื้อกูลราษฏร์
2
อ.เมือง จ.ระยอง ER558957575TH
4 คุณ ประวิทย์ พิมพิศาล
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ER558957434TH
5. คุณ เทรเวอร์ เดมอน
18
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ER635351777TH
6 คุณ นริศรา จิตต์เที่ยง
1
เขตจอมทอง กรุงเทพ ED004749854TH
7 คุณ สิริวิมล พุทธิชาติไพโรจน์
1
เขตพระโขนง กรุงเทพ ED004749868TH
8 คุณ พรศักดิ์ การดี
1
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ED004749871TH
9 คุณ ประวิทย์ พิมพิศาล
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ED004749845TH
10 คุณ สมชาย พลน้ำเที่ยง
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ER558948030TH
11 คุณ วัลลภ บุตรโยจัน
1
อ เมือง จ สมุทรปราการ ER558948123TH
12 คุณ สหรัฐ สีทอง
1
อ เมืองระยอง จ ระยอง ER558948110TH
13 คุณ พัชรณัฏฐ์ ถาวรพันธุ์
2
บริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี จำกัด ER715016156TH
14 คุณ เจษฏากร วงศ์แก้ว
1
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ER715016139TH
15 คุณ พิริยะ โตศรีบรรเจิด
2
เขตสายไหม กรุงเทพ ER715016142TH
16 ร้านยุ้ยไอทีเน็คเวริ์คคอม
1
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ER989980615TH
17 คุณ ศิริ สุวรรณเดชากุล
2
เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ER989980629TH
18 คุณ นภัสวรรณ รัตนคุณูประการ
1
เขค ราชเทวี กรุงเทพ ER989980592TH
19 คุณ อดิศร พิลาดี
3
บริษัทรุ่งฤกษ์ เกสต์เฮาส์ จำกัด ER989980646TH
20 คุณ ปัญญา มาตย์ชาวนา
1
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ER989980601TH
21 คุณ ภาณุพงษ์ ตั้งชัยพิญโญกุล
2
บริษัทไมด้า แอสเซ็ท กรุงเทพ ER989980632TH
22 คุณ วชิรชัย
4
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ER714753614TH
  ชื่อผู้รับสินค้า มีนาคม 2560
ที่อยู่ในการส่งสินค้า
รหัสสินค้า
1. คุณ ธวัชชัย บำรุงกาญจน์
บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด
จ นครศรีธรรมราช
ER572144095TH
2. คุณ อรอุมา ชุมนาค
อ พานทอง จ ชลบุรี
ER572144039TH
3. คุณ ปวริสา โกมารัมย์
อ เมือง จ บุรีรัมย์
ER572144100TH
4. คุณ จิรกิต วงษ์เมฆวิไล
คันนายาว กรุงเทพ
ER572144025TH
5. คุณ บุญฤทธิ์ สีอื้อ
โรงเบียร์ไฮนิเก้น นนทบุรี
ER572144042TH
6. คุณ นิรมิตร ทิพย์ชาติ
อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี
ER572144073TH
7. คุณ จันทราพร พงษ์วิเศษ
เขตดินแดง กรุงเทพ
ER572144060TH
8. คุณ ชัยธวัช วงศ์ขุนเงิน
กองสิทธิบัตร กรมทรัพสินทางปัญญา
นนทบุรี
ER572144056TH
9. คุณ ถนอม ทรงพลาย
บริษัท ไทร์ วอล ประเทศไทยจำกัด
อ บางพลี จ สมุทรปราการ
ER572144087TH
10. คุณ พิริยะ ลาภา
สามเสนใน พญาไท กทม
ER572114037TH
11 คุณ อนันต์ ปรีชา
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ER572114045TH
12 คุณ ศรายุธ สุขชื่น
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัก
ER572114054TH
13 คุณ วชิรพร คงบุญ
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ER572114023TH
14 คุณ อรวรรณ ทองเล็ก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ER572284535TH
15 คุณ สุพจน์ อินปันตา
บริษัทจรูญรัตน์ เอนจิเนียริ่งจำกัด
ER572310703TH
16 คุณ ธีระพล แก้วมรกต
อ เมือง จ เชียงใหม่
ER572310717TH
17 คุณ สุรเซษฐ์ วินิจพัทยากุล
อ บางซ้าย จ อยุธยา
ER572315317TH
18 คุณ จักรกฤษ อาญาเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด
ER572315303TH
19 คุณ พิทยา ใบม่วง
จ ปทุมธานี
ER572315325TH
20 คุณ ยุรนันท์ พาแดง
เขตยานนาวา กรุงเทพ
ER889427372TH
21 คุณ เศรษฐพงษ์ษิณ ณัฐฉัฐญา
เขตคลองเตย กรุงเทพ
ER889427355TH
22 คุณ ธนกร สีใส
อ เมือง จ ยโสธร
ER889427390TH
23 คุณ พิทูร พรหมกุลพิทักษ์
อ หาดใหญ่ จ สงชลา
ER889427386TH
24 คุณ พิริยะ ลาภา
พญาไทย กรุงเทพ
ER889427409TH
25 คุณ วชิรพร คงบุญ
เขตบางพลัด กรุงเทพ
ER889427369TH
26 คุณ อมรรัตน์ เด่นดอกไม้
อ เมือง เชียงราย
ER572390785TH
27 คุณ สหรัฐ ทำลา
อ บางพลี จ สมุทรปราการ
ER572390794TH
28 คุณ ธีระชัย ลายบัว
อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี
ER572390803TH
       
  ชื่อผู้รับสินค้า กุมภาพันธ์ 2560 ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ปรัชญา สาครจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง ER435962495TH
2. คุณ เรืองเดช เกษสุวรรณ อ เมือง จ พิจิตร ER435962481TH
3. คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กทม. ER435962478TH
4. คุณ กัปตัน ปฐมสาธิตครับ อ.เมือง จ.ราชบุรี ER435802312TH
5. คุณ พรทวี อินทา อ คลองหวลง จ ปทุมธานี ER571344175TH
6. คุณ กรีติยาพร เกิดในหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ER571344135TH
7. คุณ กัปตัน ปฐมสาธิต อ เมือง จ ราชบุรี ER571344158TH
8. คุณ พชร กมลเลิศ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ER571344161TH
9. คุณ ศศิประภา วงค์คำวัง อ.เมือง. จ.เชียงใหม่ ER571344144TH
10. คุณ อภิชา ทับหลาย เขตธนบุรี กรุงเทพ ER436016771TH
11. ดร.ดวงกมล แก้วแดง เขตสายไหม กรุงเทพ ER436016737TH
12. จ่าอากาศเอก กฤษณ์ กายสันเทียะ เขตดอนเมือง กรุงเทพ ER436016745TH
13. คุณ ณัฐพงษ์ ธิเชื้อ อ แม่เมาะ จ ลำปาง ER436016754TH
14. คุณ ชัยวิทย์ มาตราช สำนักงานเทศบาลเสาธงหิน นนทบุรี ER436016768TH
15. คุณ ชาญณรงค์ โปทา อ สบปราบ จ ลำปาง ER571405183TH
16. คุณ วัตพงศ์ ฟองคำ เขตจอมทอง กรุงเทพ ER571405197TH
17. คุณ เมษชวิน หินแก้ว อ ห้วยคต จ อุทัยธานี ER571405206TH
18. คุณ นครรินทร์ ทรัพย์วิริยา อ บางละมุง จ ชลบุรี ER571417385TH
19. คุณ ชาติ์คีรี เกตุแก้ว อ เมืองภูเก็ต จ ภูเก็ต ER571417368TH
20. คุณ สองภพ ตรีสุริยาแสงโชติ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ER571417371TH
21. คุณ จรูญ ใจกลาง อ ศรีราชา จ ชลบุรี ER571417354TH
22. คุณ ชนากร อ้อนทนะ อ สันติสุข จ น่าน ER571417399TH
  ชื่อผู้รับสินค้า มกราคม 2560 ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. ร้าน NK Com Service อ เมือง จ หนองคาย ER172366803TH
2. คุณ สุทธิรักษ์ จินดา บริษัท ซี พี จี การ์เมนท์ จำกัด กรุงเทพ ER172366817TH
3. คุณ ไพศาล ป้อมภาเดช โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์ศรีราชา ชลบุรี ER172366834TH
4. คุณ ธีรธวัส พูนชัย อ เมือง จันทบุรี ER172366794TH
5. คุณ อนุสรณ์ ทองพันธ์ เขตบางเขน กรุงเทพ ER172366825TH
6. คุณ เฉลิมพล ซากะระ บริษัท พีเอส สยามการ์เด้นท์ กรุงเทพ ER172331177TH
7. คุณ ภูวดล ด้วงพร เขตบางซื่อ กรุงเทพ EP919146885TH
8. คุณ เตเต้ IT บริษัทซิลเวอร์ฟาร์ม สระบุรี EP919146877TH
9. คุณ อภิชาติ ผิวสีนวล อ เมือง จ กาญจนบุรี EP919146863TH
10. คุณ ธริณ ลิศโรจน์กุล เขตสาทร กรุงเทพ EP919146903TH
11. คุณ ศิริพร พัฒน์ธนกฤษศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ EP919146894TH
12 คุณ ธันวา จันทเขต เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ ER434505850TH
13 คุณ ศักดิ์ชัย วุฒิศักดิ์ อ ภูเขียว จ ชัยภูมิ ER435405846TH
14 คุณ เทเวศร์ สีฤทธิ์ อ ในเมือง จ นครราชสีมา ER435458910TH
15 คุณ พรณรงค์ บุตรแก้ว อ เมืองมุกดาหาร จ มุกดาหาร ER435458906TH
16 คุณ Alisa Bola อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี ER435458923TH
17 คุณ สรินนา รู้มาก อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี ER435380866TH
18 คุณ วราพงษ์ แก้วโภคา อ วังน้ำเย็น จ สระแก้ว ER435480818TH
19 คุณ เกศิณี ปลาสุวรรณ เขต ประเวศ กรุงเทพ ER435380835TH
20 คุณ นิติ กิจสมัคร เขต ดุสิต กรุงเทพ ER435380852TH
21 คุณ สหศวรรษ วนาพงษ์สกุล อ พญาเม็งราย จ เชียงราย ER435380849TH
22 คุณ ประเสริฐ พริกชูพล อ คลองหลวง จ ปทุมธานี ER435380821TH
23 คุณ วรากร ผลานิสงค์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ER435814647TH
24 คุณ กัปตัน ปฐมสาธิต อ เมือง จ ราชบุรี ER435802312TH
25 คุณ ภูวดล ด้วงเทพ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ER435808730TH
26 คุณ ฮะบีบุลลอษ์ ซำซูดัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ER435808743TH
27 คุณ สหศวรรษ วนาพงษ์สกุล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ER435991125TH
28 คุณ ชาญชัย รัตโนภาศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ER435817555TH
29 คุณ ดารีณา ดาราฉาย เขตดินแดง กรุงเทพ ER435991134TH
30 คุณ อรระถพล หอมกามา เขตวัฒนา กรุงเทพ ER435817569TH
  ชื่อผู้รับสินค้า ธันวาคม 2559 ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ณัฐวุฒิ รื่นจิตรต์อมร เขตพระนคร กรุงเทพ ER171883324TH
2. คุณ ธีรภัทร พัมนวิโรจน์ อ เมือง จ นครราชสีมา ER171883355TH
3. คุณ สุภวัชช์ โสประดิษฐ์ อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี ER171883315TH
4. คุณวัชรพงษ์ พลหาญ อ สว่างแดนดิน จ สกลนคร ER171883338TH
5. คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กรุงเทพ ER171883369TH
6. คุณ สิทธิ สารสินพิทักษ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ ER171883341TH
7. คุณ วิศณุ บันดาลธนวงศ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ EQ933738840TH
8. คุณ มนตรี ภู่แจ้ง อ บางบ่อ จ สมุทรปราการ EQ933738836TH
9. คุณ วรวิทย์ บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ER172449043TH
10. คุณ ภานุเมศ ชุมภูนนท์ อ เมืองอุดร จ อุดรธานี EQ933793038TH
11 คุณ กิติพงษ์ ตระกูลมา ร้านเดอะคลับเฮาท์ กรุงเทพ ER172449026TH
12 คุณ ชัยณรงค์ ปุยอรุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ER172449030TH
13 คุณ จารุพักต์ ศรีวารี อ เมือง จ ระยอง EP796463315TH
14 คุณ มงคล อะโนดาษ อ ปากช่อง จ นครราชสีมา EP796463341TH
15 คุณ สิรวิชญ์ คงศิลา เขตพญาไทย กรุงเทพ EP796463338TH
16 คุณ ทรงพล รัตนเพ็ญ อ ทุ่งหัวช้าง จ ลำพูน EP796463298TH
17 คุณ สิรภพ ทองสุข เขตคลองสามวา กรุงเทพ EP796463324TH
18 คุณ สมศักดิ์ ศรีแก้ว เขตพระโขนง กรุงเทพ EP796463307TH
19 คุณ ปัญญา อุไร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพ EP796463355TH
20 คุณ พงศ์ภัก ศิริสมบัติ อ เกาะลันตา จ กระบี่ ER172549143TH
21 คุณ อพิชิต ลำสั่นเทียะ อ บางประอิน จ อยุธยา ER172549165TH
22 คุณ พรีพัฒน์ จันทร์เดช อ เมือง จ ขอนแก่น ER172549157TH
23 คุณ สมจิน เปียโคกสูง มหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีมา ER172549174TH
24 คุณ อพิชิต ล่ำสันเทียะ อ บางปะอิน จ อยุธยา ER172318621TH
25 คุณ นครินทร์ ทรัพย์วิริยา อ บางละมุง จ ชลบุรี ER172318618TH
26 คุณ นิรันดร์ ทาบึงกาฬ อ พรเจริญ จ บึงกาฬ ER172318621TH
27 คุณ ผดุงศักดิ์ ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ER172254753TH
28 คุณ นรินทร์ บำเพ็ญ อ เมือง จ สิงห์บุรี ER172254740TH
29 คุณ ณัฐชัย ร้อยพิลา เขต บางกะปิ กรุงเทพ ER172254736TH
30 คุณ สมจิน เปียโคกสูง มหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีมา ER172254767TH
31 คุณ พงศ์ภัก ศิริสมบัติ อ เกาะลันตา จ กระบี่ ER172254722TH
32 คุณ ชาคริส ไกรทอง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ER172218977TH
33 คุณ เอก มารสี อ เมืองบุรีรัมย์ จ บุรีรัมย์ ER172218963TH
  ชื่อผู้รับสินค้า พฤศจิกายน 2559 ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ ธัญลักษณ์ ใจยืน อ เมือง จ เชียงราย EQ933272995TH
2. คุณ เอกวัฒน์ เย็นสายธาร แขวงคลองสามวา กรุงเทพ EQ933272981TH
3. คุณ ทินกร ป้องสีดา อ บางเสาธง จ สมุทรปราการ EQ933273209TH
4. คุณ ทวีศักดิ์ พระชัย เขตหนองจอก กรุงเทพ EQ933273015TH
5. คุณ สุริยา สาริกา อ เมือง จ เลย EQ933273001TH
6. คุณ วัชพงศ์ ศรีทัศน์ อ พานทอง จ ชลบุรี EQ933592892TH
7. คุณ จีราพร บุญยฤทธิชัยกิจ วิทยาลัยช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา EQ933592889TH
8. คุณ เชาวลิต อาดัมบินยาวา เขตวัฒนา กรุงเทพ EQ933564256TH
9. คุณ ณัฐภัทร จันทรสุกรี อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ933564242TH
10. คุณ สมจิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพ EQ933592875TH
11. คุณ มาลี แสงเฮ่อ อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ933184346TH
12. คุณ ณัฐกิจ ขัดพาบ อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี EQ933184363TH
13. คุณจักรพงษ์ นามแสง อ.เมือง จ.ขอนแก่น EQ933184350TH
14. คุณ พงษ์ศักดิ์ บุญโพธิ์ อ เมือง จ ปทุมธานี EQ486534062TH
15 คุณ ภัทรพงศ์ พรหมรัตน์ อ พยุหะคีรี จ นครสวรรค์ EQ486534076TH
16 คุณ ชากริยา ชาประสม อ เมือง จ เชียงใหม่ EQ486534059TH
17 คุณ เสฎฐ์วุฒิ พรหมภักดี อ เมืองอุดรธานี จ อุดรธานี EQ486534045TH
18 คุณ ปฎิญญา อึ้งเลิศตระกูล อ เมือง จ สมุทรปราการ ER171493981TH
19 คุณ ธรรมนคร ด่าวัฒนา อ หัวไทร จ นครศรีธรรมราช ER171493964TH
20 นนร คชินทร์ บุญทรัพย์ อ เมือง จ สมุทรปราการ ER171493978TH
21 คุณ ทิวาพร กิจเอื้อวิริยะ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ EQ487110569TH
22 คุณ ชนิสรา มานิต อ เมืองนนทบุรี จ นนทบุรี EQ487110609TH
23 คุณ ดวงกมล วาสนาพิตรานนท์ แขวงบางปะกอก กรุงเทพ EQ487110572TH
24 คุณ เลิศเกียรติ ตันเจริญ อ เมือง จ สุพรรณบุรี EQ487110572TH
25 คุณ พศวัต อินปัญโญ อ พิมาย จ นครราชสีมา EQ487110590TH
26 คุณ ชิษณุ วิญญพันธ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ EQ933542613TH
27 คุณ กิตติศักดิ์ อัปกาญจน์ อ เมือง จ มุกดาหาร EQ933542627TH
  ชื่อผู้รับสินค้า ตุลาคม 2559 ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. คุณ นงค์ดาล ชัยชนะ อ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ธานี EQ932722066TH
2. คุณ เพชรมณี มีบุญ อ พิบูลมังสาหาร จ อุบลราชธานี EQ932722070TH
3. คุณ ธเนศ เบญจานาวี เขต ลาดกระบัง กรุงเทพ EQ932722083TH
4. คุณ ปริทัศน์ ธนการ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ EQ932659607TH
5. คุณ วทัญญู สุรินธรรม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย EQ932644868TH
6. คุณ กมลวรรณ แสนเมา อ.เมือง จ.ตาก EQ932644854TH
7. Pree Praneetpolkrang อ.เมือง จ.นครราชสีมา EQ932644845TH
8 คุณ ธนพัฒน์ ถิ่นมาบแค เขตสวนหลวง กรุงเทพ EQ933094098TH
9 คุณ จีรชนม์ งามศรีทัศน์ อ เมือง จ นนทบุรี EQ933094084TH
10 คุณ ธนพล คนองศรี อ สันทราย จ เชียงใหม่ EQ933094067TH
11 Pakorn Presertprasart อ เมือง จ ปราจีนบุรี EQ933094084TH
12 ร้าน NK COMSERVICE อ.เมือง จ.หนองคาย EQ933086613TH
13 คุณ เกรียงศักดิ์ คำวีระ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา EQ933086600TH
14 คุณ จิตราพร เอี่ยมเดชะศักดิ์ เขตห้วยขวาง กทม EQ933144378TH
15 คุณ เชษชัย ปานหงษา อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ EQ933144364TH
16 คุณ จิรายุวัฒน์ โภคามาตย์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี EQ933144355TH
17 คุณ รุ่งโรจน์ มั่งคั่ง เขตบางขุนเทียน กทม EQ933144381TH
18 คุณ พงวัตร อินปัญโญ อ พิมาย จ นครราชสีมา EQ933116301TH
19 คุณ ณัฐพล โลจายะ อ เมือง จ สมุทรปราการ EQ933116315TH
20 คุณ อนุชิต จิรกาวสาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา EQ933116292TH
21 คุณ วีรภัทร อังกาบ อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ EQ933141875TH
22 คุณ บดินทร์ ทองประสม เขตประเวศ กรุงเทพ EQ933200415TH
23 ร้าน Photo smile digital Lab อ หาดใหญ่ จ สงขลา EQ933200432TH
24 คุณ วีรภัทร อังกาบ อำเภอ ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ EQ933111896TH
25 พ.ต.ท เพิ่มศักดิ์ สุทธิพงษ์ สถานีตำรวจภูธร แม่ฮ่องสอน EQ933200429THสำหรับการส่งเดือน กันยายน 2559

  ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการส่งสินค้า รหัสสินค้า
1. พ.ต.ท เพิ่มศักดิ์ สุทธิพงษ์ สถานีตำรวจภูธร แม่ฮ่องสอน EQ911028260TH
2. คุณ เอกพล คำแสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ EQ911028287TH
3. อาจารย์ ธิดามาศ สถิตย์อยู่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
EQ910748923TH
4. คุณ พิรุณ สุวรรณสิงห์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ EQ911028260TH
5. อาจารย์ วรรธนะ คัทจันทร์ รร.ระยองวิทย์ จ.ระยอง EQ910748910TH
6. คุณประภากรณ์ มูลน้อย
บริษัทโตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์
สวนอุตสาหกรรม 304
EX206868205TH
7. คุณ ชาติชัย พุทธานี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด EX206868191TH
8. คุณ นคร เพ่งแจ่ม อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ RX064128716TH
9. คุณ จเด็ด รัศมิทัต อ.ควนกาหลง จ.สตูล RX064128720TH
10. นายสหรัฐ โจถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
RI444440007TH
11 คุณ ธีระยุทธ ศิริสืบ อ.เชียงคำ จ.พะเยา EQ911131412TH
12 คุณ พรสวรรค์ เริ่มศรี อ.พระพุทธมณฑล จ.นครปฐม EQ911131386TH
13 คุณ ธวัชชัย จันทร์เป็ง อ.เมือง จ.น่าน EQ911131390TH
14 คุณ สุพจน์ จิตรภักดี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว EQ911131426TH
15 คุณ คุณากร บริษัท 3BB อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EQ911131430TH
16 คุณสมเจตน์ เพ็งหัวรอ เขตจอมทอง กรุงเทพ EQ911138101TH
17 คุณ ชวลิตร หันประดิษฐ์ เขตหนองแขม กรุงเทพ EQ911131409TH
18 คุณ สหรัฐ โจถาวร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
EQ911138089TH
19 คุณ ทองพูน แพงมา โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย EQ911138075TH
20 คุณ สรนันท์ หาญแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ EQ911138092TH
21 คุณ จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนวัดสำโรง จ.จันทบุรี EQ911201113TH
22 คุณ วราพงษ์ สนิท อ. ปง จ. พะเยา EQ911155484TH
23 คุณ พัทธวรรณ ฉุนกล้า อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ EQ911145734TH
24 คุณ รชวัจน์ ใช้ฉวดเจริญ อ. เมือง จ. ชลบุรี EQ911155467TH
25 คุณ วุฒิศักดิ์ สีชมพู เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ EQ911155453TH
26 คุณ พงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ อ. เมือง จ. สระแก้ว EQ911155475TH
27 คุณ ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ อ. ระแงะ จ. นราธิวาส EQ911407259TH
28 คุณ อนุสรณ์ เจะมะ อ.เมืองยะลา จ. ยะลา EQ911603593TH
29 คุณอภิชาติ หวังดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ EQ911603602TH
30 คุณ ดำรงค์เดช แจ้วิสอน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ EQ911603580TH
31 คุณ ปณชัย เทพรักษ์ อ. สังคม จ. หนองคาย EQ911603576TH
32 คุณ ปราโมทย์ รอดบน เขตห้วยขวาง กรุงเทพ EQ911407245TH
PRASANSOFT