เรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เครือข่าย
ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง VDO Traning Network
Network training
อบรม Network คุ้มค่า..กว่า 100 ขั้นตอน
พร้อมแถมโปรแกรม Simulation สมจริง
ให้คุณอบรมเรียนรู้ Network ที่บ้านคุณ

เรียนรู้ Network พร้อมโปรแกรม Network Simulation สมจริงเสมือนอบรม Network ที่บ้านคุณ

รายละเอียดที่คุณจะก้าวกระโดดในการเรียนรู้ Network
001-เกริ่นนำ DataCommunication
002-ทำความรู้จักองค์ประกอบการสื่อสาร
003-ทำความรู้จัก Direction dataflow
004-ทำความรู้จัก type of connection
005-เกริ่นนำมาตรฐานของ network
006-แนะนำพื้นฐานอุปกรณ์เครือข่าย
007-เรียนรู้ Lan Cable UTP&RJ45
008-เรียนรู้ LAN Cable 568B
009-ทำความรู้จัก LAN CROSS CABLE
010-ทำความรู้จัก fiber-optic
011-ตอนเกริ่นนำเรื่อง LAN
012-ตอนทำความรู้จัก Network topology
013-ตอน BASIC WIRELESS LAN
014-ตอนทำความรู้จัก bandwidth
015-ตอนทำความรู้จัก OSI model
016-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 1
017-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 2
018-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 3
019-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 4
020-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 5
021-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 6
022-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 7
023-เกริ่นนำ TCP IP
024-ตอนเรียนรู้ TCP IP LAYER
025-ตอนเรียนรู้ TCP IP Internet Layer
026-ตอนเรียนรู้ TCP IP internet protocol
027-ตอนเรียนรู้ TCP IP icmp
028-ตอนเรียนรู้ TCP IP transport
029-ตอนเรียนรู้ TCP IP udp
030-ตอนเรียนรู้ TCP IP tcp protocol
031-ตอนเรียนรู้ TCP IP TCP
032-ตอนเรียนรู้ TCP IP Application Layer
033-ตอนเรียนรู้ TCP IP threeway
034-ตอนเรียนรู้ Encapsulation Demultiplexing
035-ตอน ทำความรู้จัก IP Address
036-ตอน ทำความรู้จัก Public IP
037-ตอน ทำความรู้จัก Private IP
038-ตอนทำความรู้จัก VLSM
039-ตอนทำความรู้จัก CIDR
040-ตอนทำความรู้จัก Boardcast network
041-ตอนทำความรู้จัก collision domain
042-ตอนเรียนรู้ ประวัติเครือข่าย ethernet
043-ตอนเรียนรู้ มาตรฐาน IEEE
044-ตอนเรียนรู้ สถาปัตยกรรม IEEE ethernet
045-ตอนเรียนรู้ IEEE Datalink layer
046-ตอนเรียนรู้ IEEE Logical link control
047-ตอนเรียนรู้ IEEE Media Access control
048-ตอนเรียนรู้ IEEE ฟอร์แม็ตเฟรมข้อมูล
049-ตอนเรียนรู้ IEEE CSMA CD
050-ตอนเรียนรู้ IEEE Physical
051-แนะนำเครือข่ายแบบ 10Base2
052-แนะนำเครือข่ายแบบ 10BASE5
053-แนะนำเครือข่ายแบบ 10BaseT
054-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-FX
055-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-T4
056-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-TX
057-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-CX
058-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-LX
059-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-SX
060-แนะนำเครือข่ายแบบ 10Giagabit
061-ตอนเกริ่นนำ cisco ios software
062-ตอน install program packettracer
063-ตอน Cisco Packet Tracer Overview
064-ตอนทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ cisco network
065-ตอนวางอุปกรณ์ลง workspace
066-ตอนเรียนรู้ HUB
067-ตอนทดลองทำ HUB Simuration
068-ตอนทดลองทำ HUB Simuration เชื่อมต่อสายสัญญาณ
069-ตอนทดลองทำ HUB Simuration ดูเฟรมข้อมูล
070-ตอนการกำหนด ip ให้กับ pc
071-ตอน ทำความรู้จัก Network ID และ Broardcast ID
072-ตอน การสื่อสาร Network ID ที่แตกต่างกัน
073-ตอนแนะนำ cisco switch
074-ตอนเรียนรู้ switch cut throught
075-ตอนเรียนรู้ Switch store forwarding
076-ตอนเรียนรู้ Switch fragment free
077-ตอนทำความรู้จัก VLAN
078-ตอนทำความรู้จัก vlan trunk port
079-ตอนเรียนรู้ Mac address table
080-ตอนเรียนรู้ port base vlan
081-ตอนเรียนรู้ mac base vlan
082-ตอนเรียนรู้ ip base vlan
083-ตอนเรียนรู้ protocol type base vlan
084-ตอนเรียนรู้ spanning tree BPDU
085-ตอนเรียนรู้ spanning tree protocol
086-ตอนเรียนรู้มาตรฐาน VLAN
087-ตอนเรียนรู้ ARP Protocol
088-ตอน vlan simuration Lab01
089-ตอน vlan simuration Lab02
090-ตอน vlan simuration Lab03
091-ตอน vlan simuration Lab04
092-ตอน vlan simuration Lab05
093-ตอน vlan simuration Lab06
094-ตอน vlan simuration Lab07
095-ตอน vlan simuration Lab08
096-ตอน vlan simuration Lab09
097-ตอน vlan simuration Lab10
098-ตอน vlan simruation Lab11
099-ตอน vlan simuration Lab12
100-ตอน vlan simuration Lab13
101-ตอน vlan simuration Lab14
102-ตอน vlan simuration Lab15
103-ตอนทำความรู้จัก VTP
104-ตอน vlan simuration Lab VTP server
105-ตอน vlan simuration Lab VTP Transparent
106-ตอนเรียนรู้ Cisco Hardware router
107-ตอนเรียนรู้ Cisco Console port
108-ตอนเรียนรู้ router serail wan connection
109-ตอนเรียนรู้ PC connection to console port router
110-ตอนเรียนรู้ router startup
111-ตอนเรียนรู้ Routing protocol
112-ตอนเรียนรู้ Prompt router
113-ตอนเรียนรู้ user exec command
114-ตอนเรียนรู้ privilage command
115-ตอนเรียนรู้ show command
116-ตอนเรียนรู้ cisco password
117-ตอนเรียนรู้ cisco config password lab
118-ตอนเรียนรู้ router lab01
119-ตอนเรียนรู้ router lab02
120-ตอนเรียนรู้ router lab03
121-ตอนเรียนรู้ router cdp lab
122-ตอนเรียนรู้ Autonomus system
123-Configuration router แบบ Static Router Lab
124-Configuration router แบบ Default Router Lab
125-Configuration routerแบบ RIP Lab
126-Configuration router แบบ Eigrp Lab


เรียนรู้พื้นฐาน Network ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอน Lan Cable UTP&RJ45


เรียนรู้พื้นฐาน Network ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอน LAN Cable 568B


เรียนรู้พื้นฐาน Network ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอน LAN CROSS CABLE


เรียนรู้พื้นฐาน Network ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอน BASIC WIRELESS LAN

พิเศษสุดสำหรับ ทุกท่านที่สั่งซื้อ E-book เตรียมสอบ CCNA Cisco
พร้อมตัวอย่างข้อสอบ พื้นฐานฟรีในแผ่น ครบครันครบเครื่องที่สุด


network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

network training

ตัวอย่างบางส่วนพร้อม e-book กว่า 10 เล่ม

dvd training

ราคาเพียง 200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS