เรียนรู้วิธีการสร้างเกม Ninja 3D Fighting
40 ขั้นตอนสร้างเกมได้จริง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้
พร้อมโปรแกรม+โมเดลประกอบ+Code game • การเขียนโปรแกรม โหลดโมเดลศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-01
  การเขียนโปรแกรม โหลดโมเดลศรัตรู
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมกล้องให้ตามผู้เล่น
  Basic NInja Game Fighting-02
  การเขียนโปรแกรมควบคุมกล้องให้ตามผู้เล่น
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการเดิน
  Basic NInja Game Fighting-03
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการเดิน
 • เรียนรู้การกระโดดถอยหลังในเกม
  Basic NInja Game Fighting-04
  เรียนรู้การกระโดดถอยหลังในเกม
 • เรียนรู้การควบคุมปุ่ม A พร้อมเล่น Animation
  Basic NInja Game Fighting-05
  เรียนรู้การควบคุมปุ่ม A พร้อมเล่น Animation
 • เรียนรู้การควบคุมปุ่ม D และเล่น Animation
  Basic NInja Game Fighting-06
  เรียนรู้การควบคุมปุ่ม D และเล่น Animation
 • เรียนรู้การควบคุมปุ่ม W และเล่น Animation
  Basic NInja Game Fighting-07
  เรียนรู้การควบคุมปุ่ม W และเล่น Animation
 • เรียนรู้การควบคุมปุ่ม S และเล่น Animation
  Basic NInja Game Fighting-08
  เรียนรู้การควบคุมปุ่ม S และเล่น Animation
 • เรียนรู้การโหลดโมเดล ต้นไม้ในเกม
  Basic NInja Game Fighting-09
  เรียนรู้การโหลดโมเดล ต้นไม้ในเกม
 • เรียนรู้การโหลดโมเดลท้องฟ้า แบบนิ่ง
  Basic NInja Game Fighting-10
  เรียนรู้การโหลดโมเดลท้องฟ้า แบบนิ่ง
 • เรียนรู้การสร้างท้องฟ้า แบบเฆมเคลื่อนที่ได้
  Basic NInja Game Fighting-11
  เรียนรู้การสร้างท้องฟ้า แบบเฆมเคลื่อนที่ได้
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้าง เวลากลางคืน
  Basic NInja Game Fighting-12
  เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้าง เวลากลางคืน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้าง เวลากลางวัน
  Basic NInja Game Fighting-13
  เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้าง เวลากลางวัน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงา ให้กับตัวละคร
  Basic NInja Game Fighting-14
  เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงา ให้กับตัวละคร
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงาให้ อาคารในเกม
  Basic NInja Game Fighting-15
  เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงาให้ อาคารในเกม
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงาให้กับต้นไม้ในเกม
  Basic NInja Game Fighting-16
  เรียนรู้การใช้คำสั่งสร้างเงาให้กับต้นไม้ในเกม
 • การใช้คำสั่งให้ GPU การ์ดจอสร้างหมอก
  Basic NInja Game Fighting-17
  การใช้คำสั่งให้ GPU การ์ดจอสร้างหมอก
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง AI สร้างความคิดให้ศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-18
  เรียนรู้การใช้คำสั่ง AI สร้างความคิดให้ศรัตรู
 • การ SET UP ระบบ AI ในเกมเบื้องต้น
  Basic NInja Game Fighting-19
  การ SET UP ระบบ AI ในเกมเบื้องต้น
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง AI Debug เบื้องต้น
  Basic NInja Game Fighting-20
  เรียนรู้การใช้คำสั่ง AI Debug เบื้องต้น
 • การสร้าง Zone ให้ศรัตรูและเล่น Animation
  Basic NInja Game Fighting-21
  การสร้าง Zone ให้ศรัตรูและเล่น Animation
 • เรียนรู้การอ่านความคิดโต้ตอบของศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-22
  เรียนรู้การอ่านความคิดโต้ตอบของศรัตรู
 • การกำหนดระยะ การโจมตีของศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-23
  การกำหนดระยะ การโจมตีของศรัตรู
 • การอ่านระยะการโจมตีในเกม
  Basic NInja Game Fighting-24
  การอ่านระยะการโจมตีในเกม
 • การกำหนด พลังชีวิตให้ผู้เล่น
  Basic NInja Game Fighting-25
  การกำหนด พลังชีวิตให้ผู้เล่น
 • การกำหนด พลังชีวิตให้ศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-26
  การกำหนด พลังชีวิตให้ศรัตรู
 • การคำนวณพลังชีวิตผู้เล่น
  Basic NInja Game Fighting-27
  การคำนวณพลังชีวิตผู้เล่น
 • การคำนวณ พลังชีวิตให้ศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-29
  การคำนวณ พลังชีวิตให้ศรัตรู
 • การใส่ Effect ให้ผู้เล่น
  Basic NInja Game Fighting-30
  การใส่ Effect ให้ผู้เล่น
 • การใส่ Effect ให้กับศรัตรู
  Basic NInja Game Fighting-31
  การใส่ Effect ให้กับศรัตรู
  ขั้นตอนสูงสุดกว่า 40 ขั้นตอน