หนังสือเรียนรู้การสร้างเกมสามมิติ
พร้อมด้วย Code Game ตัวเกม + V.D.O สอน


ทางเว็บไซด์ของเราก็มีทีมงานที่สร้างเกมมายาวนาน จึงแชร์ประสบการณ์

เรียนรู้ง่าย แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรม มาก่อน สะดวกในการศึกษา
เนื้อหาอัดแน่น พัฒนาต่อยอดใช้งานได้จริง ลิขสิทธิ์ถูกต้องโดย prasansoft.com


รายละเอียด สารบัญเนื้อหาภายใน หนังสือสอน
เรียนรู้การสร้างเกมสามมิติ Game Source Code

บทที่ 1 แนะนำขั้นตอนการสร้างเกมสามมิติ
1.1 แนะนำกระบวนการสร้างเกมสามมิติ เบื้องต้น
บทที่ 2 แนะนำขั้นตอนการใช้งานGame IDE
2.1 แนะนำการใช้Game Engine
2.2 Title Bar
2.3 Menu Bar
2.4 Panel Control
2.5 ทดลองเขียน source code เพื่อสร้างโปรแกรมแรกของเรา
บทที่ 3 แนะนำขั้นตอนการสร้างโมเดลสามมิติ สำหรับเกม
3.1 แนะนำโปรแกรม Milkshap 3D
3.2 การใช้งานโปรแกรม Milkshape3D เบื้องต้น
3.3 การออกแบบโมเดลสามมิติ เบื้องต้นใน Milkshape3D
บทที่ 4 แนะนำโปรแกรมสร้างส่วนประกอบในเกมสามมิติ
4.1 แนะนำเครื่องมือสำหรับสร้างภาพกราฟฟิค โปรแกรม Photoshop
บทที่ 5 แนะนำการออกแบบ โครงสร้างของเกมสามมิติ
5.1 การออกแบบ โครงสร้างการทำงานโดยรวมของระบบเกม
5.2 ตัวอย่างการออกแบบภาพรวมของตัวเกม
5.3 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบสถานะของผู้เล่น
5.4 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ ตำแหน่งของผู้เล่น
5.5 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ แสดงพลังชีวิตของผู้เล่น
5.6 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ ชนกันของวัตถุ
5.7 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การชนกัน ระหว่างดาบของข้าศึก กับ ผู้เล่น
5.8 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การชนกัน ระหว่างดาบของผู้เล่น กับ ข้าศึก
5.9 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ พลังข้าศึก
5.10 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ของข้าศึก ภายในเกม
5.11 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึก การโจมตีผู้เล่น
5.12 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึก Finish State Machine

5.13 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึกPath-finding

บทที่ 6 แนะนำ การเขียนโปรแกรมภาษา Dark Basic เบื้องต้น

6.1 แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น
6.2 การเขียน comment ในภาษาคอมพิวเตอร์
6.3 เข้าใจการสร้างตัวแปรสำหรับการเก็บข้อมูล
6.4 การแสดงผลตัวอักษร ออกสู่หน้าจอ
6.5 คำสั่งสำหรับการ SET CURSOR
6.6 คำสั่งสำหรับการกำหนด FONT
6.7 การรับค่าจาก key board เข้ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร
6.8 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และลำดับการประมวลผล
6.9 การประกาศตัวแปรแบบ Global Variable
6.10 การทำงานแบบวนรอบ

บทที่ 7 ระบบ game source code จากเบื้องต้น จนเป็นตัวเกม
7.1 ระบบที่มีอยู่ใน Game Source Code มีดังนี้
รายละเอียดดูใน ระบบที่เราได้อธิบาย 80 ระบบ
7.2 อธิบายการ เตรียม Folder ในการสร้างเกมสามมิติ
บทที่ 8 Overview 3D Game source code
8.1 Overview All Source Code
บทที่ 9 อธิบาย Game source code จากศูนย์จนเป็นตัวเกม
อธิบาย source code อย่างละเอียดทุกบรรทัด

1.การวางโครงสร้างคำสั่ง ในการเขียนโปรแกรมเกมแบบ structure Game Programming
2.การวางระบบประมวลผลแบบ Realtime running do loop เพื่อควบคุมการเล่นเกม
3.เขียนโปรแกรม การสร้างท้องฟ้า ก้อนเฆม ให้ Realtime ประมวลผลตลอดในเกม
4.เขียนโปรแกรม การสร้างการขึ้น-ลง ของพระอาทิตย์ในเกม
มีเวลากลางวัน ประมวลผลตามการเล่น
5.เขียนโปรแกรม การสร้างการขึ้น-ลง ของดวงจันทร์ ในเกม
มีเวลากลางคืน ประมวลผลตามการเล่น
6.เขียนโปรแกรม การ set ระยะของกล้องในเกมสามมิติ
7.เขียนโปรแกรม การ set มุมมองด้านกว้างในเกมสามมิติ
8.เขียนโปรแกรม การ set แสงรูปแบบ Ambient ในเกม
9.เขียนโปรแกรม เทคนิคการสร้างหมอกควันในเกม
10.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน X สำหรับผู้เล่น
11.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน Y สำหรับผู้เล่น
12.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน Z สำหรับผู้เล่น
13.การกำหนดให้กล้อง render ตามผู้เล่นตามการประมวลผลตลอดเวลา
14.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บข้อมูลของศรัตรู
15.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน X
16.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน y
17.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน z
18.การสร้างตัวแปร สำหรับการโมเดลฝั่งของผู้เล่น
19.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดโมเดลศรัตรู
20.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดวัตถุประกอบในเกม
เช่นต้นไม้ บ้านเรือน อาคารปลูกสร้าง
21.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดเสียงประกอบในเกม
22.การโหลดไฟล์เสียง เข้าประกอบภายในเกม
23.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บพลังชีวิตในเกม ของผู้เล่น
24.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บพลังชีวิตของศรัตรู
25.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บสถานะชีวิต ของผู้เล่น
26.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บสถานะชีวิต ของศรัตรู
27.การเริ่มต้นสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ในเกม
28.การสร้าง AI Radius ในเกม
29.การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ฝั่งของผู้เล่น
30.การโหลดโมเดล ฝั่งผู้เล่นเข้าสู่เกม
31.การกำหนด ขนาดโมเดล ฝั่งผู้เล่นภายในเกม
32.การกำหนด ตำแหน่งเริ่มต้น ของผู้เล่นในเกม
33.การกำหนด ความเร็วของผู้เล่นในเกม
34.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของวัตถุในเกม
35.การกำหนด ขนาดโมเดล ของวัตถุประกอบในเกม
36.การกำหนด ตำแหน่ง ของวัตถุประกอบในเกม
37.การกำหนด ความเร็วของผู้เล่นในเกม กับวัตถุประกอบภายในเกม
38.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของ ผู้เล่นกับวัตถุ
39.การโหลดโมเดล ศรัตรูเข้าสู่เกม
40.การกำหนด ขนาดโมเดล ของศรัตรูภายในเกม
41.การกำหนด ตำแหน่ง ของ ศรัตรูภายในเกม
42.การกำหนด ความเร็วของ ศรัตรู
43.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของ ผู้เล่นกับศรัตรู
44.การโคลนนิ่งวัตถุ ภายในเกม
45.การกำหนดวัตถุแบบโปร่งใส ภายในเกม Transparency
46.การกำหนดระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้กับวัตถุที่เป็นสิ่งก็สร้าง แบบไม่เคลื่อนที่
47.การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ สร้างความคิดให้กับศรัตรู ในการต่อสู้
48.การสร้างปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเคลื่อนที่ของ โมเดลศรัตรู
49.การสร้างปัญญาประดิษฐ สำหรับการมองเห็นของโมเดลศรัตรู
50.การสร้างปัญญาประดิษฐ สำหรับระยะทางของการมองเห็นของโมเดลศรัตรู
51.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู เดินลาดตระเวนไปในเกมได้
52.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู ในการคุมพื้นที่ สำหรับการต่อสู้
53.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู ในการเฝ้าระวังตามตำแหน่ง ต่างในเกม
54.การโหลดสภาพภูมิประเทศ พื้นดิน หรือด่านสำหรับเกม
55.เทคนิคการทำสภาพภูมิประเทศ แบบ Multitextuer
56.การตรวจจับผู้เล่นกับ สภาพภูมิประเทศ
เช่น เดินขึ้นภูเขา Function เดียวใช้ตลอดทั้งเกม
57.การสร้างสภาพอากาศ บรรยากาศ โดยการเขียนโปรแกมในเกม
เช่น หมอกควันยามเช้า
58.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน X ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
59.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน Y ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
60.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน Z ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
61.การแสดงพลังของศรัตรู ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
62.การแสดงสถานะชีวิตของศรัตรู ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
63.การแสดงพลังของผู้เล่นในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
64.การแสดงสถานะชีวิตของผู้เล่น ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
65.การควบคุมการเคลื่อนที่ของ keyboard ในเกม
66.การประมวลผล Realtime การเดินหน้า ของตัวละครผู้เล่น
67.การประมวลผล Realtime การถอยหลัง ของตัวละครผู้เล่น
68.การประมวลผล Realtime การเลี้ยวขวา ของตัวละครผู้เล่น
69.การประมวลผล Realtime การเลี้ยวซ้าย ของตัวละครผู้เล่น
70.การประมวลผล Realtime กดปุ่มแล้วให้ผู้เล่นต่อสู้
71.การประมวลผล Realtime กดปุ่มแล้วให้ผู้เล่นป้องกัน
72.การประมวลผล Realtime ตรวจจับพลังชีวิตในการต่อสู้ ของศรัตรูกับผู้เล่น
73.การประมวลผล Realtime เพิ่มพลังชีวิต ของศรัตรูกับผู้เล่น
74.การประมวลผล Realtime ลดพลังชีวิต ของศรัตรูกับผู้เล่น
75.การประมวลผล Realtime เล่นเสียงในขณะต่อสู้ ของศรัตรูกับผู้เล่น
76.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน X
77.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน Y
78.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน Z
79.การอ่านข้อมูลสถานะของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
80.การกำหนด event การเคลื่อนที่ของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
81.การอ่านค่าระยะทางของการมองเห็นของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
82.การอ่านค่าพร้อมให้ศรัตรูสู้ และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว


ปรับปรุงใหม่และรวมการ Tranning ใน VDO Tranning Vol8ตัวอย่างเกมเอนจิ้นที่มีคำสั่งสำหรับการสร้างเกมโดยเฉพาะ ลดเวลาในการเขียนโปรแกรม

การเตรียมโฟลเดอร์และนำทรัพยากรต่างๆ มารวบรวมเพื่อใช้ในการพัฒนาเกม

เรียนรู้ flow chart เพื่อออกแบบ logic ในการพัฒนาเกม
ได้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100%
หรือประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบอื่นๆ เป็นเกมส์โปรแกรมเมอร์ในพริบตา

ตัวอย่าง V.D.O สอนการสร้างเกมสามมิติ จัดทำโดย prasansoft.com
ตัวอย่างการโหลดโมเดล เข้าสู่ตัวเกมสอนละเอียดที่สุด จนประยุกต์ได้จริง
เนื้อหา ครบครั้นจากศูนย์จนเป็นตัวเกมสามมิติ


ประยุกต์เข้ากับโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างเกมส์ในทุกแนว
ใช้งานได้จริงพร้อมของแถมอีกครบครันสนใจชุด Game Training Dark Basic Vol1-8 ลดราคาสุดพิเศษ
พร้อมของแถมติดต่อ อีเมล์ prasan@prasansoft.com