ยุทธภูมิชาติตระการ

Sofware Game Demo

Software Demo

ยุทธภูมิชาติตระการ

Software Demo by PRASANSOFT

Minimum System Requirements
(ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ที่จะสามารถติดตั้งและเล่นเกมส์ นี้ได้)

ซีพียู (CPU) : Intel Pentium 4 3.0 GHz. ขึ้นไป หรือ AMD ที่เทียบเท่า
(CPU : Dual Core,QuardCore i3,i5,i7) ติดตั้งได้ทุกรุ่น
การ์ดจอ (GPU) : เกมส์ต้องการ graphic Card ตั้งแต่ Nvidia Geforce8400 Gs
หรือ การ์ดจอแยกที่มีแรมแยก 500 MB. เป็นต้นไป
หน่วยความจำ (RAM) : ขนาด 1 GB. ขึ้นไป
ขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Harddisk Space) : 300 MB. ขึ้นไป

Thai Shooter

Sofware Game Demo

Software Demo

Thai Shooter

Software Demo by PRASANSOFT

Minimum System Requirements
(ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ที่จะสามารถติดตั้งและเล่นเกมส์ นี้ได้)

ซีพียู (CPU) : Intel Pentium 4 3.0 GHz. ขึ้นไป หรือ AMD ที่เทียบเท่า
(CPU : Dual Core,QuardCore i3,i5,i7) ติดตั้งได้ทุกรุ่น
การ์ดจอ (GPU) : เกมส์ต้องการ graphic Card ตั้งแต่ Nvidia Geforce8400 Gs
หรือ การ์ดจอแยกที่มีแรมแยก 500 MB. เป็นต้นไป
หน่วยความจำ (RAM) : ขนาด 1 GB. ขึ้นไป
ขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Harddisk Space) : 300 MB. ขึ้นไป

DARK BIO

Sofware Game Demo

Software Demo

DARK BIO

Software Demo by PRASANSOFT

System Requirements (ความต้องการของคอมพิวเตอร์ที่เกมส์ สามารถจะติดตั้งได้)

CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) : Intel Core2Duo 2.0 GHz. ขึ้นไป หรือ AMD ที่เทียบเท่า อาทิเช่น Dual Core QuardCore i3 i5 หรือ i7 สามารถติดตั้งได้ทุกรุ่น
GPU (หน่วยประมวลผลกราฟฟิค) : การ์ดจอตัวไหนก็ได้ ที่รองรับ DirectX 10 เทียบเท่าหรือสูงกว่า
(ใช้ได้กับ Windows 7 8 และสูงกว่านั้น)

RAM (หน่วยความจำ) : 1 GB. ขึ้นไป

HDD (ขนาดพื้นที่จับเก็บบนฮาร์ดดิสก์) : 300 MB. ขึ้นไป

ยุทธการดับแผนนาซี

Sofware Game Demo

Software Demo

ยุทธการดับแผนนาซี

Software Demo by PRASANSOFT

Minimum System Requirements
(ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ที่จะสามารถติดตั้งและเล่นเกมส์ นี้ได้)

ซีพียู (CPU) : Intel Pentium 4 3.0 GHz. ขึ้นไป หรือ AMD ที่เทียบเท่า
(CPU : Dual Core,QuardCore i3,i5,i7) ติดตั้งได้ทุกรุ่น
การ์ดจอ (GPU) : เกมส์ต้องการ graphic Card ตั้งแต่ Nvidia Geforce8400 Gs
หรือ การ์ดจอแยกที่มีแรมแยก 500 MB. เป็นต้นไป
หน่วยความจำ (RAM) : ขนาด 1 GB. ขึ้นไป
ขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Harddisk Space) : 300 MB. ขึ้นไป