เรียนรู้การสร้างระบบเกมส์ Mobile Vol9

Mobile in Game Programming


mobile phone programming

สารบัญเนื้อหาภายในซึ่งจำหน่ายพร้อม VDO Tranning
ช่วยให้เข้าใจรูปแบบการสร้างเกม ได้ เร็วยิ่งขึ้นและเข้าใจจนนำไปใช้งาน
ได้อย่างแท้จริง มีประโยชน์ใช้งานได้จริง
ไม่ต้องไปเรียน คอร์สละ เป็นพันเป็นหมื่น
คุณก็นั่งสร้างเกมอยู่ที่บ้านของคุณเองได้เช่นกัน
เห็นภาพการสร้างเกมพร้อมเนื้อหาและ สร้างเกมได้จริง

เนื้อหาภายในเล่ม

หน้าที่

ทำความรู้จักกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน

1

ทำความรู้จักแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

2

ทำความรู้จักกับไอแพด

4

ทำความรู้จักกับระบบปฎิบัติการแอนดรอย์

5

ทำความรู้จักกับประวัติแอนดรอย์

6

ทำความรู้จักระบบปฎิบัติการไอโอเอส

12

แนะนำเวอร์ชั่นของไอโอเอส

14

ทำความรู้จักกับระบบปฎิบัติการวินโดว์โฟน

16

แนะนำ AGK Game Engine เพื่อสร้าง Game Application บนอุปกรณ์ Smart phone Mobile Device

18

1.ทำความรู้จักชนิดข้อมูล AGK Mobile Game Engine

19

2.ทำความรู้จัก Variable ใน AGK Mobile Game Engine

20

3.ทำความรู้จักข้อมูลชนิด Array

23

4.การสร้างประเภทข้อมูลขึ้นมาใช้เอง user define type

24

5.ทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ Arithmetic Operators

27

6.ทำความรู้จักกับการใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ Relational Operators

28

7.ทำความรู้จักกับการใช้ตัวดำเนินการตรวจสอบมากว่า 1 เงื่อนไข Boolean Operators

29

8.ทำความรู้จักกับ Common Statement

30

9.ทำความรู้จักกับ Common & User Function

35

10.ทำความรู้จักกับ Loop

37

11.ทำความรู้จักกับ Error & Warning

39

12. เริ่มต้นใช้งาน IDE AGK Game Engine

40

13. ทดลองสร้าง Project Game Application

49

14. การเปิดProject เดิมและทำการแก้ไข Project บน IDE AGK Game Engine

54

15. เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาของ AGK Game Engine

56

16. ทดลองเขียนโปรแกรมแรกของเรา คำสั่งสำหรับจัดการ Mobile Device

57

17. ทดลองเขียนโปรแกรม โดยใช้คำสั่งด้านคณิตศาสตร์ของ AGK Game Engine

63

18. ทดลองเขียนโปรแกรม โดยใช้คำสั่งกำหนดสีพื้นหลังของ AGK Game Engine

67

19. ทำการเรียนรู้การโหลดภาพเข้าสู่ตัวเกม

70

20. ทำการเรียนรู้ ทำการเคลื่อนย้าย Sprite

76

21. ทำการเรียนรู้ Properties Sprites

79

22. ทำการเรียนรู้ Collision ระหว่าง Sprite

85

23. ทำการเรียนรู้ Animating Sprites

90

24. ทำการเรียนรู้ Animating Sprites ในกรณีที่ภาพแยกเป็นคนละไฟล์

94

25. ทำการเรียนรู้ Moving Sprites

98

26. ทำการเรียนรู้ Scrolling Sprites

103

27. ทำการเรียนรู้ Star Field

108

28. ทำการเรียนรู้ Ray Casting

113

29. ทำการเรียนรู้ Cloning sprites

118

30. ทำการเรียนรู้ Visibility sprites

122

31. ทำการเรียนรู้ Timer

126

32. ทำการเรียนรู้การเล่น sound

129

33. ทำการเรียนรู้การเล่น Music

132

34. เริ่มเรียนรู้ระบบ physics

135

35. การเปิดการทำงานของการ Debug ระบบ physics

141

36. เรียนรู้คำสั่ง Physics Angular Impulse

144

37. เรียนรู้คำสั่ง Physics Restitution

150

38. เรียนรู้การรวมวัตถุ 2 วัตถุเข้าด้วยกัน

153

39. เรียนรู้ revolute joint

157

40. เรียนรู้ Collision wall

160

41. ทำความเข้าใจ Physics Shapes

163

42. เรียนรู้วิธีการสร้าง particles

166

43. เรียนรู้วิธีการสร้าง emitter

170

44. เรียนรู้วิธีการสร้าง explosion

173

45. เรียนรู้วิธีการสร้าง Gas Cloud

177

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter

180

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 1 สร้างฉากพื้นหลังในเกม

181

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 2 โหลดผู้เล่นเข้าสู่เกม

185

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 3 ควบคุมการเคลื่อนที่ของผู้เล่น

188

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 4 สร้างขอบทางด้านบนและล่างของเกม

191

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 5 ควบคุมการยิงของผู้เล่น

195

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบผู้เล่นชนกับขอบของเกม

199

ตัวอย่างการสร้างเกม ขั้นตอนที่ 7 สร้างการระเบิดของยานผู้เล่น

201

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 8 โหลดศรัตรูเข้าสู่ตัวเกม

203

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 9 แสดงผลศรัตรูบน Screen

204

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 10 สร้างการเคลื่อนที่ให้กับตัวละครศรัตรู

207

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบการชนกันของกระสุนผู้เล่นกับศรัตรู

210

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 12 เล่น particles ระเบิดศรัตรู

213

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 13 สร้างฟังก์ชั่นแสดงผลพลังชีวิต

218

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 14 สร้างฟังก์ชั่นสำหรับการเล่นเสียงภายในเกม

219

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 15 สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเริ่มต้นระบบเกม

219

ตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter ขั้นตอนที่ 16 การควบคุมระบบเกม

221

สรุปตัวอย่างการสร้างเกม Space Shooter

225


ภาพประกอบ work shop ภายในเล่ม
และพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณทำเกมได้จริง