3rd Game Shooter Vol7

ชื่อสินค้า 3rd Game Shooter Vol7

ราคาพิเศษ 180 บาท ราคาปกติ 200 บาท

ค่าจัดส่ง 0 บาท

รายละเอียดสินค้า :

อธิบายรายละเอียดด้วยไฟล์ VDO ที่อธิบายทุกขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมเกมส์ โดยในแผ่นนี้จะเป็นการศึกษาแนวการพัฒนาเกมส์ในรูปแบบบุคลที่ 3 หรือ 3rd Shooter บรรยายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทุก VDO จากพื้นฐานจนใช้งานได้จริง เป็นตัวเกมจริง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้..