Basic C Programmer

ชื่อสินค้า Basic C Programmer

ราคาพิเศษ 200 บาท ราคาปกติ 250 บาท

ค่าจัดส่ง 0 บาท

รายละเอียดสินค้า :

เรียนรู้ภาษาซีด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ซึ่งได้รับการบรรจุให้นักศึกษา ที่จะทำการเรียนการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องรู้
มีการบรรจุให้เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนในทุกสถาบัน ทุกมหาวิทยาลัย
แม้คุณไม่เคยเรียรเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่คุณ
สามารถที่จะเรียนรู้เสมือนการอบรมจริง สร้างก้าวแรกในการเขียนโปรแกรม
ได้อย่างแท้จริงและวางรากฐานด้วยตัวเองครับ
เริ่มจากภาษาซี ดีที่สุดครับเพราะคุณจะสามารถต่อยอด
ไปเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา ทุกประเภทแม้กระทั้ง เกมคอมพิวเตอร์
คุณก็สามารถจะเขียนโปรแกรมได้จากการศึกษาพื้นฐานจากภาษาซี