Database Training

ชื่อสินค้า Database Training

ราคาพิเศษ 200 บาท ราคาปกติ 250 บาท

ค่าจัดส่ง 0 บาท

รายละเอียดสินค้า :

เรียนรู้พื้นฐานระบบงานฐานข้อมูล หรือ DATABASE ศึกษาการออกแบบ และความเป็นมาของระบบงานฐานข้อมูลด้วยตัวเอง เข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล ประบุกต์ในการออกแบบได้ด้วยตัวเอง