รหัสหมายเลขการสั่งซื้อ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า (UserName) วันที่ทำรายการ ราคา สถานะรายการ สถานะการยืนยัน