image

Basic FPS Game Shooter V1
ปูพื้นฐานการสร้างเกม
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างเกมส์ได้จริงที่นี่

เรียนรู้การสร้างเกมแนว FPS เข้าใจได้ง่าย

อธิบายจาก Source Code + VDO สอน

แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน

คุณก็เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย

V.D.O. สอนสร้างเกม Shooter

ขั้นตอนในการสร้างเกมสามมิติ แนว FPS Shooter
ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์นำไปใช้สร้างเกม
ในลักษณะ Couter Strike , Doom , Far Cry ,
ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้การสร้างเกมได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้จากศูนย์ จนเป็นเกม Shooter
สิ่งที่คุณจะได้รับ จาก Basic FPS Vol1.
-Source Code Program ทั้ง33ขั้นตอน
-VDO Tranning ทั้ง 33 ขั้นตอน
-โมเดลประกอบทั้ง 33 ขั้นตอน
-เอกสารคู่มือ Darkbasic
-เอกสารคู่มือ Milkshap3D
-เอกสารการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
-VDO แนะนำโมเดลและ export
-VDO สอนการใช้งาน Darkbasic
- พร้อมโปรแกรมพัฒนาและเครื่องมือประกอบ

ภาคต่อเพื่อเป็นตัวเกมที่สมบูรณ์แบบ Basic FPS Game Shooter Vol2.
สู่สุดยอดการสร้างเกมด้วยตัวเอง Click เพื่ออ่านรายละเอียด


สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ E-mail : prasan@prasansoft.com
ราคาเพียง 150 บาทรวมค่าจัดส่ง


วิธีการสั่งซื้อ

Basic FPS Vol1.

ราคาเพียง 150 บาท

รวมค่าจัดส่ง E.M.
S


เรียนรู้ได้เร็ว

สร้างเกมได้ด้วยตัวเอง

VDO สอนทุกขั้นตอน

เพื่อคุณนำไปประยุกต์

สร้างเกมของคุณ

ได้ด้วยตัวเอง


เรียนรู้จากศูนย์ จนเป็นเกม Shooter
สิ่งที่คุณจะได้รับ จาก Basic FPS Vol1.
-Source Code Program ทั้ง33ขั้นตอน
-VDO Tranning ทั้ง 33 ขั้นตอน
-โมเดลประกอบทั้ง 33 ขั้นตอน
-เอกสารคู่มือ Darkbasic
-เอกสารคู่มือ Milkshap3D
-เอกสารการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
-VDO แนะนำโมเดลและ export
-VDO สอนการใช้งาน Darkbasic
อย่างละเอียดจำนวน 4 ตอน

คุณภาพ + คุ้มค่า

พิเศษ สุดแถมฟรี